HELSE OG SOSIAL 350 millioner til barnehjemsbarn Tallet på tidligere barnehjemsbarn som har fått oppreisning, er nå oppe i 1885, opplyser generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne til NTB. Beløpene fra stat og kommuner utgjør til sammen 350 millioner kroner. – Vi har ytterligere flere hundre som venter på avgjørelse, og vi får stadig flere som vil søke om oppreisning, sier Ødegaard. SHJ GLADE VINNERE: Tobias Minde Bremar og Silje Guldbrandsen. Oslomestre 42 unge fra barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og ambulansefaget deltok i Oslomesterskapet i april. Teamene, to Vg2-elever eller lærlinger, måtte løse et oppdrag innenfor en gitt tidsramme. Nivået var høyt, og det var hard kamp om seieren og deltakelse i NM i Trondheim 28.–30. oktober. Tora Beatrice Libjå og Katrine Etland fra Nydalen videregående vant konkurransen i helsearbeiderfaget, Erik Aas og Alexander Andersen fra Ulsrud videregående vant i barne- og ungdomsarbeiderfaget, mens Tobias Minde Bremar og Silje Guldbrandsen, lærlinger ved OUS ble best i ambulansefaget. SHJ Mange steder i landet er det mangel på barne- og ungdomspsykiatere, noe som gir lang ventetid både for å få behandling og diagnose. I tillegg har spesialister og pasienter ofte lang reisevei til regionens Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). For pasientene medfører behandlingen ofte en hel dags reise og fravær fra skole og jobb for en samtale på tre kvarter. Dette var bakgrunnen for prosjektet i regi av BUP Narvik og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) der de ønsket å finne ut om moderne videokonferanseutstyr kunne avhjelpe situasjonen. Prosjektet ga gode resultater. Ventelistene er nå borte, og både pasienter og spesialister fikk redusert reisebelastningen betraktelig. At pasienter får behandling der de bor, fører i noen tilfeller til mer og bedre oppfølging. – Vår erfaring tyder på at videokonferanse fungerer like bra som et faktisk møte. Barn og unge syns dette er uproblematisk, sier Morten Borgen, barnevernspedagog ved BUP Narvik og prosjektleder for e-BUP ved NST til nettstedet forskning.no. – Mange er vant til å snakke med venner på Skype. Spesialistene var mer skeptiske. Det ligger inngrodd i oss at vi må møte pasienten ansikt til ansikt på et kontor, det er nytt og ukjent å møtes via videokonferanse. Men spesialistene ser at kvaliteten på møtet er like bra. Ingenting tyder på at tilbudet blir dårligere ved videokonferanse, sier Borgen, som mener e-BUP har et stort potensial mange steder i landet. Tekst: SIDSEL HJELME Barn og unge med psykiske problemer får like god hjelp via videokonferanser som ved et møte ansikt til ansikt, viser resultatene fra et prosjekt i Narvik. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Helge SporsheimBarn og unge får raskere hjelp med ny teknologi HJELP VIA VIDEO: Barn og ungdom som sliter fikk raskere oppfølging da BUP Narvik begynte med videokonferanser. 28 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL