Fagbladet 5/2014 < 31 Merethe Klæboe, omsorgsarbeider og kunstterapeut, harKreativ omsorg ti årNye rutiner – Vi kan utsette forfallet, understreker Elisabeth Wiken Telenius. Hun mener det vi vinner i form av økt selvstendighet og livskvalitet, er langt mer verdt enn det som kreves av innsats. – Først kan vi bestemme oss for å la beboerne gjøre så mye som mulig selv. Ikke løp bort for å dra dem opp av stolen, og ikke trill beboeren i rullestol dersom han eller hun kan gå. Hun oppfordrer også pleiere til å nappe vekk rullatoren til beboere som er i stand til å gå noen meter når noen går ved siden av. – La ham eller henne få bruke balansen sin. Hvis ikke svekkes balanseevnen – før den forsvinner helt. I stedet for å servere bjørnetjenester, er det ifølge Telenius mulig å bli bevisst på sjansene for trening som alltid er der. Samtidig tror hun det er overkommelig å innføre nye rutiner som kan sikre at hver enkelt beboer får litt fysisk trening hver dag. – Kanskje kan en av pleierne på hver vakt ha ansvar for å krysse av og dokumentere at hver enkelt beboer får det de trenger av fysisk aktivitet, foreslår hun. – For eksempel skal Gunnar på rom 120 reise seg opp fra stolen ti ganger uten å holde i armlenene, og han skal gå minst 400 meter i løpet av dagen. Telenius´ doktorgradsprosjekt omhandler intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Hun håper at forskningen hennes kan bidra til at flere syke hjem kjøper inn treningsutstyr og setter av tid til systematisk trening, økt fysisk aktivitet og redusert stillesitting. lang erfaring med kunstgrupper for personer med demens. På Kreativ omsorg 2014 presenterte hun erfaringer fra arbeidet med yngre personer som har fått en demenslidelse. Kreativ omsorg-konferansene startet i 2005 da Landsforeningen for hjerte- og lungesyke var på jakt etter en yrkes utøver i eldreomsorgen som gjorde en innsats utenom det vanlige. Sammen med Fagforbundet fant de fram til Merethe Klæboe og hennes kolleger på Klukstuen omsorgssenter i Hamar. Merethe Klæboe har ledet prosjektet Kunstterapi som dag aktivitet til personer med demens og kognitiv svikt. Erfaringene herfra er samlet i en brosjyre, som kan lastes ned eller bestilles fra Utviklingssenter for hjemmetjenester, Hedmark. STERKE LÅRMUSKLER: – Forskjellen på å kunne reise seg opp av en stol eller ikke, har en enorm betydning for livskvalitet, sykelighet og dødelighet, sier Elisabeth Wiken Telenius, som anbefaler systematisk trening for eksempel ved å sette seg og reise seg. Merethe Klæboe, omsorgsarbeider og kunstterapeut, harKreativ omsorg ti årNye rutiner – Vi kan utsette forfallet, understreker Elisabeth Wiken Telenius. Hun mener det vi vinner i form av økt selvstendighet og livskvalitet, er langt mer verdt enn det som kreves av innsats. – Først kan vi bestemme oss for å la beboerne gjøre så mye som mulig selv. Ikke løp bort for å dra dem opp av stolen, og ikke trill beboeren i rullestol dersom han eller hun kan gå. Hun oppfordrer også pleiere til å nappe vekk rullatoren til beboere som er i stand til å gå noen meter når noen går ved siden av. – La ham eller henne få bruke balansen sin. Hvis ikke svekkes balanseevnen – før den forsvinner helt. I stedet for å servere bjørnetjenester, er det ifølge Telenius mulig å bli bevisst på sjansene for trening som alltid er der. Samtidig tror hun det er overkommelig å innføre nye rutiner som kan sikre at hver enkelt beboer får litt fysisk trening hver dag. – Kanskje kan en av pleierne på hver vakt ha ansvar for å krysse av og dokumentere at hver enkelt beboer får det de trenger av fysisk aktivitet, foreslår hun. – For eksempel skal Gunnar på rom 120 reise seg opp fra stolen ti ganger uten å holde i armlenene, og han skal gå minst 400 meter i løpet av dagen. Telenius´ doktorgradsprosjekt omhandler intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Hun håper at forskningen hennes kan bidra til at flere syke hjem kjøper inn treningsutstyr og setter av tid til systematisk trening, økt fysisk aktivitet og redusert stillesitting. lang erfaring med kunstgrupper for personer med demens. På Kreativ omsorg 2014 presenterte hun erfaringer fra arbeidet med yngre personer som har fått en demenslidelse. Kreativ omsorg-konferansene startet i 2005 da Landsforeningen for hjerte- og lungesyke var på jakt etter en yrkes utøver i eldreomsorgen som gjorde en innsats utenom det vanlige. Sammen med Fagforbundet fant de fram til Merethe Klæboe og hennes kolleger på Klukstuen omsorgssenter i Hamar. Merethe Klæboe har ledet prosjektet Kunstterapi som dag aktivitet til personer med demens og kognitiv svikt. Erfaringene herfra er samlet i en brosjyre, som kan lastes ned eller bestilles fra Utviklingssenter for hjemmetjenester, Hedmark. STERKE LÅRMUSKLER: – Forskjellen på å kunne reise seg opp av en stol eller ikke, har en enorm betydning for livskvalitet, sykelighet og dødelighet, sier Elisabeth Wiken Telenius, som anbefaler systematisk trening for eksempel ved å sette seg og reise seg. fbaargang2014 fbseksjonHEL