stedet for drosje når beboerne skal til legen og sånt, som bodde der, sier en begeistret pleier. Og det tar ikke mange mi og som i likhet nuttene før Anne Lise er like begeistret og like blid. med ham selv hadde syklet Får litt trening rundt i byens gaØyvind Wold er en av de vel 30 frivillige som har ter, men som nå knyttet seg til Sagenehjemmet i løpet av den siste tida. hadde fått begrenHan hørte om syklene da besøkstjenesten i Røde Kors sete bevegelsesmuarrangerte et orienteringsmøte om det nye tilbudet. ligheter. Han leide en – Hvis jeg noen gang skulle bli med i frivillighetsarbeielektrisk sykkel, ringte på BYLiv: Beboerne blir tatt med på tur både i kjente og ukjente bygater. det, måtte det være nå, sier han. Sykkelvennene får opplæringstime og veiledning til de føler seg komfortable både på sykkelen og «Jeg skjønner ikke sammen med bebo at ikke alle pleieerne. Øyvind så først for hjem har en sånn seg lange turer innsykkel. » Thorkild (96) over i marka. Men etter noen timer på den elektriske sykkelen kjente han at hovedstaden var vel kupert for de lange utfluktene. – Men jeg får likevel mulighet til å ta i og kjenne at jeg får litt trening, sier sykkelentusiasten. Hentet ideen i Danmark Tonje Bjertnes hørte selv om Cycling uden alder fra Danmark. Hun tok en tur til København og møtte initiativtakeren Ole Kassow. Han sykler daglig forbi et av byens pleiehjem. En høstdag i 2012 tenkte han på alle de gamle og spurte om noen ville være med på tur. En pasient og en pleier ble med, og neste dag fikk han telefon fra pleiehjemmet med spørsmål om han ville gjenta suksessen. Det ville han, og et halvt år etter hadde pleiehjemmet skaffet seg fem sykler. Frivilliglederen på Sagenehjemmet ble så inspirert at hun i løpet av noen måneder hadde skaffet midler til å bestille fire sykler fra Danmark. Midt i livet – Dette kan øke livskvaliteten til de beboerne som har lyst til å være med ut. De velger selv om de vil sitte på, og hvor de vil. Noen ønsker å se nye steder, andre foretrekker å oppsøke gamle trakter, sier Tonje Bjertnes. Nå drømmer Tonje om å se mange beboere komme hjem med roser i kinnene. – Og om noen av dem ikke husker turen så lenge, sitter den gode følelsen igjen. Det er godt for dem å komme ut og være midt i livet. Og det er godt for pårørende og pleiere å være sammen med beboere som har det godt. i StEdEt FOr drOSJE: – tenk om vi kunne sykle når beboerne skal til en undersøkelse eller til legen. det hadde vært en større opplevelse enn å vente på en drosje, syns sykepleier Kjersti aamodt. Les mer på syklingutenalder.com 34 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL