Barnehagedagen ti år Etter ti år med en nasjonal barnehagedag er den blitt en del av barnehagenes faste planer. Gjennom pedagogiske opplegg, foreldrefrokoster og lokale arrangementer viser barna fram sin hverdag. I år var temaet demokrati, med slagordet «Jeg har noe å si». Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager står bak den årlige barnehagedagen. Barnehagedagen ti år Etter ti år med en nasjonal barnehagedag er den blitt en del av barnehagenes faste planer. Gjennom pedagogiske opplegg, foreldrefrokoster og lokale arrangementer viser barna fram sin hverdag. I år var temaet demokrati, med slagordet «Jeg har noe å si». Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager står bak den årlige barnehagedagen. 40 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL