OSS Jubilerende totninger Fagforbundet Vestre Toten avholdt årsmøte med merkeutdeling i januar til de som har 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i Fagforbundet. Leder i Fagforbundet Oppland, Svend Morten Voldsrud, hadde merket seg den sterke veksten vi har hatt i 2012 og 2013, så det ble noen rosende ord om vår utvikling. Fra venstre: 25-årsjubilant Synnøve Bakke fylkesleder Svend Morten Voldsrud, 25-årsjubilantene Britt Moe, Ingrid Lien Nilsen, Eva Strandbakken, Evi Gjestvang og Marit Eriksen, og lokallagsleder Morten Pettersbakken. Fra venstre: fylkesleder Svend Morten Voldsrud, 40-årsjubilantene Rolf Halvorsrud og Kjell Arne Kristiansen, og lokallagsleder Morten Pettersbakken. Tekst: Morten Pettersbakken Fagforbundet Fredrikstad har avholdt erkjentlighetsfest for 60 trofaste medlemmer, både for dem som har vært 40 år i LO og for dem som har vært 25 år i forbundet. Tekst: Gerd Nordaas 40-årsjubilanter i Fagforbundet Fredrikstad. 25-årsjubilanter i Fagforbundet Fredrikstad. 25-årsjubilanter i Fagforbundet Fredrikstad. Feiring i Fredrikstad 20 år som tillitsvalgt Janne E. Pettersen i Fagforbundet Ringsaker avd. 264, fikk på årsmøtet tildelt gullnål, diplom og blomster etter 20 år som tillitsvalgt. Hun er i dag leder/hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Ringsaker. Utdelingen ble foretatt av fylkesleder i Hedmark Karin M. Mathisen Tekst: Elin A. Nereng Gullmerker i Vestvågøy Under årsmøtet til Fagforbundet Vestvågøy ble Sissel Andersen og Paul Einar Olsen tildelt Fagforbundets gullmerke for lang og tro tjeneste. Sissel Andersen har vært hovedtillitsvalgt i 20 år, og Paul Einar har sittet i styret i Kommuneforbundet og har vært hovedverneombud i Vestvågøy kommune siden 1992. Begge to innehar fortsatt sine verv. Tekst: Gunn Kristensen 54 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL