Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Flott markering i Alta 25-årsjubilantene: Fra venstre Asbjørg Thomassen, Sølvi Djupvik Iversen, Solfrid Alice Wessel og Wenche Pettersen; 40-årsjubilantene Randi Ludvigsen og Rigmor Pedersen. Bak nestleder Magne Opgård og helt til høyre leder Grete Johanne Thomassen. 40-årsjubilanter: Randi Ludvigsen (t.v.) og Rigmor Pedersen, begge med 40 års medlemskap i LO. Fagforbundet Alta avholdt sitt årsmøte der vi selvsagt ga jubilantene ekstra oppmerksomhet. Det møtte opp to jubilanter med 40 års medlemskap i LO, og fire med 25 års medlemskap i Fagforbundet. I tillegg var det mange jubilanter som ikke hadde anledning til å møte. Gratulerer til alle! Tekst: Grete Johanne Thomassen Fagforbundet Skedsmo avholdt sitt årsmøte i slutten av januar. Her fikk jubilantene blomst, diplom og nål. Vi delte ut én nål for 40 års medlemskap i LO og 11 nåler for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Tekst: Jeanette Østvang 40-årsjubilant Sylvi Bogerud. 25-årsjubilantene (i tilfeldig rekkefølge) Grethe Berntsen, Ragnhild Kristoffersen, Sriranganath Pooniah, Karin Wolden, Bjørg Karlsen, Anita Sandstad, Elin Haugen, Sigrid Lyngstad, Oddbjørg Rundtom og Svein Skinnerud, og foreningsleder Iren Bekkevold Berg. Hedersgjester i Skedsmo Merkeutdeling i Modum I forbindelse med årsmøtet hedret vi jubilantene i Fagforbundet Modum og Sigdal. Vi hadde 32 medlemmer som har vært med 25 år i forbundet og tre medlemmer med 40 år i LO. På bildene er de som hadde anledning til å delta i feiringen. Tekst: Anne Warhuus Leder i foreningen Anne Warhuus og 40-årsjubilant Randi Braaten. Fra venstre: Leder i foreningen Anne Warhuus, Hilde Ruud Stensrud, Guri Johannessen, Marit Tangen, Inger Kristin Flaglien, Anne Lise Holck, Helge Kleiv, Toril Moe, Aud Iren Høgmoen, Marvel Skinstad og Gunny Tangen. Fagbladet 5/2014 < 55 fbaargang2014 fbseksjonHEL