B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har over 335.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Svømmernes trygge vakt Bjørn Inge Aase (25) jobber som badevakt ved Sentralbadet i Bergen. – Enten sitter jeg i vakttårnet eller så går jeg rundt og passer på. Vi følger også med via undervannskameraer. Det jeg liker best med jobben, er å hjelpe folk til å bli bedre svømmere, fastslår Aase. Han er en av 336 badeansatte som er organisert i Fagforbundet. Foto: Helge Hansen fbaargang2014 fbseksjonHEL