Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST KOMMUNESAMMENSLÅING:Hvalor skgrensa ga?Side 10www.fagbladet.noNr. 5 - 2014 < For medlemmer i Fagforbundetwww.fagbladet.no Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST KOMMUNESAMMENSLÅING:Hvalor skgrensa ga?Side 10www.fagbladet.noNr. 5 - 2014 < For medlemmer i Fagforbundetwww.fagbladet.no fbaargang2014 fbseksjonKIR