reformen ender på rundt 100 kommuner. • I kommuneproposisjonen som legges fram nå i mai, vil regjeringen gå gjennom hvor- for det er behov for en reform, målene for reformen, en plan for gjennomføring av reformen og aktuelle virkemidler. • 1. desember skal ekspertutvalget legge fram en sluttrapport om kriterier kom- • Regjeringen vil kutte antall kommuner i Norge, og heller lage større og mer robuste kommuner. • Regjeringens ekspertutvalg leverte 31. mars en rapport som fastslår at kommu- nene må ha minimum 15.000 innbyggere, og ser for seg at Norge etter kommune- Kommunereformen «Vi fikk et klart signal fra Bjugn om at de ikke vil ha noe med oss å gjøre.» Ordfører Hallgeir Grøntvedt i Ørland «Ekspertene tror vi ikke forstår vårteget beste.» Arnfinn Astad, ordfører i Bjugn Fagbladet 5/2014 < 11 munene bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver. Kilde: regjeringen fbaargang2014 fbseksjonKIR