Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK Størrelsen er ingen hindring. Det bestemte Sissel seg for allerede som treåring – og klatret opp på bordet for å si sin mening. Humørfylt utfordrer Sissel M. Skoghaug Alder: 42 år Familie: Gift, to sønner på 11 og 22 år og to voksne bonusdøtre Utdanning/yrke: Hjelpepleier, sykepleier, studier i ledelse og økonomi, tillitsvalgt. Aktuell: Nestleder i Fagforbundet siden landsmøtet i november. Sissel Merete Skoghaug har fortsatt med å si sin mening og synge ut for folk. Først de senere årene er hun begynt å holde beina på bakken når hun snakker, i hvert fall i offisielle sammenhenger. På landsmøtet i fjor innstilte en enstemmig valgkomité henne som den ene av forbundets to nestledere. En skikkelig sårbehandling etter at hun noen måneder tidligere hadde tapt kampen om vervet som leder for helse- og sosialseksjonen. Noen hadde tydeligvis øye for et fagligpolitisk talent, selv om det fysisk ikke rager høyt. – En meter og femti en og en halv centimeter, påpeker Sissel M. Skoghaug (42) og smiler bredt. Den nye nestlederen i Fagforbundet har stor sans for detaljer. Blant annet kjenner hun medlemsregisteret over forbundets nesten 340.000 medlemmer ut og inn. Det har hun studert i sju år som leder for Sykepleiernettverket i Fagforbundet. Ved å analysere når folk meldte seg ut og inn, har hun lagt en strategi for å beholde gamle og verve nye medlemmer. Med bortimot 20 års medlemskap, alle slags tillitsverv og bakgrunn som hjelpepleier, sykepleier og diverse lederstillinger, har hun tatt fatt på vervet som nestleder i toppledelsen. For henne var og er Fagforbundet det naturlige valget. – Jeg er glad for Fagforbundets store engasjement i politikk og samfunnsutvikling. Jeg ser ikke forskjell mellom arbeidslivet og resten av samfunnet. Livene våre er ikke sånn, det henger sammen, sier hun med stort alvor. Sissel er nysgjerrig, og hun undersøker til hun finner en forklaring på det hun undrer seg over. Samtidig er hun god på overblikk og strategi, forteller kolleger. Den energiske måten å gripe fatt i ting, kombinert med masse humor og et smittende varmt smil, gjør henne til et sosialt midtpunkt. Hun er overhodet ikke redd for utfordringer, og presser sine egne grenser. Men ikke på en uansvarlig måte, presiserer de som kjenner henne. Foreldrene er nok ikke helt enige. De var lite begeistret da hun kjøpte sin første motorsykkel. På tross av at hun fant en modell der beina akkurat rakk ned til asfalten. Ikke helt enkelt når sykkelen skal ha både trøkk og skikkelig akselerasjon. Hun vil raskt opp i marsjfart. Den siste i rekka, en Dragstar 1100 Yamaha, solgte hun i vår. Barndomshjemmet ligger i Oksfjord i Nord-Troms, omgitt av storslått natur og det mektige Kvænangsfjellet. En bygd der alle fjelltopper har tre stedsnavn; på kvensk, samisk og bokmål. Perfekt for langrennstrening og orienteringsløp. Der vokste hun opp sammen med sin busssjåfør- far, hjelpepleiermor og to eldre brødre. 20 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR