Reduserer antall kontoransatte Ved Alna Sør barnehageenhet i Oslo har antall merkantile årsverk blitt redusert fra tre til to. Etter hvert skal også drift og administrasjon skilles mer. Men Lena Slåen klarte raskt å skaffe seg ny jobb. Side 30 Henger med i kinoutviklingen Norske kinoer er digitalisert, og nå får de ansatte muligheten til å følge med i utviklingen gjennom et modulbasert kurs som lanseres av Film & Kino i samarbeid med Fagforbundet. Side 35 Kultur for alle Kulturskular og bibliotek er lovpålagde kulturtilbod som må vere tilgjengeleg over heile landet, meiner fokusforfattar Bård Vegard Solhjell. Side 36 «Ungdom er kanskje blitt skikkeligere enn før, men de trenger fremdeles gode rammer og lavterskeltilbud for alle.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Foto: Per Flakstad Dialogkort for klubbansatte Trekk et kort og ta den yrkesfaglige diskusjonen, oppfordrer Trine Posaas Nilsen bak disken til Pernille Michelsen, Masi Sikandari og Terje Wollmann, og alle andre som jobber i fritidsklubber. Side 32 Fagbladet 5/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonKIR