KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Storstilt gjennomgang av yrkesfagene Yrkesfagutdanningene har vært inne i en negativ spiral. Nå varsler kunn - skapsminister Torbjørn Røe Isaksen en storstilt gjennomgang av dagens ni yrkesfagprogram. Evalueringen skal gjøres sammen med arbeidslivets organisasjoner, og ifølge Røe Isaksen er det viktig at utdanningen og arbeidslivet knyttes enda tettere sammen. PF Tariffstart for private barnehager De private barnehagene har sine egne tariffoppgjør. 16 juni starter forhandlingene med Private Barnehagers Landsforbund (PBL). I tillegg skal det også forhandles med FUS-kjeden, som eies av Trygge Barnehager. Det er ikke satt noen dato for FUS-forhandlingene. Trygge Barnehager meldte seg ut av PBL i 2008 etter å ha blitt truet med utkastelse fordi eieren bare meldte noen få barnehager inn i PBL-A, som forpliktet dem til å følge alle ordningene som ble avtalt mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene, blant annet pensjon. FUS-kjeden har nesten 160 barnehager i vel 75 kommuner. Etter å ha brutt samarbeidet med PBL, har Trygge Barnehager, gjennom FUS-kjeden, fått egne tariffavtaler med Fagforbundet,Utdanningsforbun det og Delta. I mellomoppgjøret i fjor var resultatet det samme som resultatet i PBL. PF Illustrasjonsfoto: colourbox Barn og unge får raskere hjelp med ny teknologi HJELP VIA VIDEO: Barn og ungdom som sliter fikk raskere oppfølging da BUP Narvik begynte med videokonferanser. Barn og unge med psykiske problemer får like god hjelp via videokonferanser som ved et møte ansikt til ansikt, viser resultatene fra et prosjekt i Narvik. Mange steder i landet er det mangel på barne- og ungdomspsykiatere, noe som gir lang ventetid både for å få behandling og diagnose. I tillegg har mange, både spesialister og pasienter, lang reisevei til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). For pasientene medfører behandlingen ofte en hel dags reise og fravær fra skole og jobb for en samtale på tre kvarter. BUP Narvik og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ønsket finne ut om moderne videokonferanseutstyr kunne avhjelpe situasjonen. Prosjektet ga gode resultater. Ventelistene er nå borte, og både pasienter og spesialister fikk redusert reisebelastningen betraktelig. At pasienter får behandling der de bor, fører i noen tilfeller til mer og bedre oppfølging. – Vår erfaring tyder på at videokonferanse fungerer like bra som et faktisk møte. Barn og unge syns dette er uproblematisk, sier Morten Borgen, barnevernspedagog ved BUP Narvik og prosjektleder for e-BUP ved NST til nettstedet forskning.no. – Mange er vant til å snakke med venner på Skype. Spesialistene var mer skeptiske. Det ligger inngrodd i oss at vi må møte pasienten ansikt til ansikt, det er nytt og ukjent å møtes via videokonferanse. Men spesialistene ser at kvaliteten på møtet er like bra, sier Borgen, som mener e-BUP har et stort potensial mange steder i landet. Tekst: SIDSEL HJELME 28 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR