Når de ansatte i fritidsklubbene trekker et dialogkort og begynner å diskutere problemstillingen, blir det selvsagte plutselig ikke så selvsagt lenger. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Det selvsagte ble ikke så selvsagt «Er det ok for de ansatte å røyke sammen med ungdommene i fritidsklubben?» «Er det greit for klubbmedarbeidere å ha klubbmedlemmer som facebook-venner?» «Hva skjer hvis klubbstyret vil gjennomføre noe som de ansatte ikke ønsker?» De nye dialogkortene for ansatte i fritidsklubber skal bidra til åpne diskusjoner som bevisstgjør dem i voksenrollen og i forhold til å se sine faglige rettigheter. Ulike synspunkter Andre yrkesgrupper og seksjoner i Fagforbundet har tatt i bruk dialogkort i det yrkesfaglige arbeidet. Nå har også ansatte i fritidsklubber fått det samme verktøyet. – Allerede da vi jobbet med å lage kortene, viste det seg at vi fikk fruktbare diskusjoner, forteller Trine Posaas Nilsen, klubbleder på Uranienborg fritidsklubb og delvis frikjøpt leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) i Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo. Hun er også med i faggruppe ungdom, og det er gruppa, sammen med seksjonsadministrasjonen i forbundet sentralt, som har diskutert seg fram til problemstillingene i dialogkortene. – Det var veldig interessant å oppleve hvordan vi gikk inn i diskusjonene med standpunkter som vi trodde var selvsagte, og så viste det seg at andre hadde erfaringer og argumenter som gjorde at det selvsagte plutselig ikke var så selvsagt lenger. Det var veldig bevisstgjørende. – For eksempel er det ganske selvsagt for svært mange at ansatte ikke skal røyke sammen med medlemmer i klubben. Men det kan komme motforestillinger fra dem 32 < Fagbladet 5/2014 som mener at det er akkurat i slike situasjoner at det er mulig å ta den gode og viktige samtalen med ungdommene, som er vanskelig eller umulig å ta i andre situasjoner, og at det betyr mer enn å ta avstand fra røyking. Dermed er diskusjonen i gang, sier Trine Posaas Nilsen. Matnyttig DISKUSJON: – Trekk et kort og ta diskusjonen, Vi møter Trine på Uranienborg fritidsklubb sammen med oppfordrer Trine Terje Wollmann. miljøarbeider og hovedtillitsvalgt i bydel Posaas Nilsen bak Frogner, Pernille Michelsen som er klubbleder og miljø disken til Pernille arbeider og Masi Sikandari som er fungerende klubbleder Michelsen, Masi på Ruseløkka og plasstillitsvalgt for de ansatte i fritids-Sikandari og Terje Wollmann (bakerst) og klubbene i bydelen. alle andre som jobber – Vi har så smått begynt å bruke dialogkortene, forteli fritidsklubber. ler Masi, og mener de er absolutt matnyttige og har ført de ansatte inn i viktige diskusjoner om hvordan de skal forholde seg til sentrale problemstillinger i jobben. – Vi pleier å avslutte personalmøtene våre med å trekke et kort eller to, og så bruke resten av møtetida på å diskutere de problemstillingene som kortene beskriver, forteller han. – Det var smart, utbryter Trine. – Å gå løs på hele stokken med 75 kort er nok litt voldsomt, så da er det mer overkommelig å avgrense diskusjonen til et par temaer. Bevisst sin rolle Terje og Pernille har ikke brukt dialogkortene ennå, men er nysgjerrig på problemstillingene og gleder seg til å komme i gang. fbaargang2014 fbseksjonKIR