Fagbladet 5/2014 < 33 – Vi tror helt opplagt at diskusjonene kan gi oss noen ahaopplevelser og bidra til at vi blir mer bevisst i rollene våre både som ansatte og som voksenmodeller for ungdommene vi arbeider med, sier de. Trine Posaas Nilsen håper kortene kan bli nyttig for erfarne klubbarbeidere, nyansatte og lærlinger. – Det kan være stor gjennomtrekk av ansatte på fritidsklubbene, og en del av dem har kanskje vært medlemmer i klubben tidligere og er ikke mer enn noen få år eldre enn ungdommene de skal arbeide med. Da er det viktig å være bevisst på sin rolle som ansatt, sier hun. Rettigheter Som tillitsvalgt er hun også opptatt av at de ansatte skal bli kjent med rettighetene sine, og hvilken rolle de kan spille når lokalpolitikere skal bestemme økonomi og andre rammebetingelser for klubbene i bydeler og kommuner. – Derfor har vi også tatt med noen problemstillinger for å få de ansatte til å diskutere litt utenfor rammen av rent yrkesfag, sier Trine Posaas Nilsen. Dialogkort for fritidsklubb • Kortstokken består av 75 kort med ulike temaer og problemstillinger som egner seg for åpen diskusjon. • Kortene har følgende hovedtemaer: voksenrollen, klubbdemokrati, lokaler og beliggenhet, innhold og aktiviteter, kompetanse, utfordringer i fritidsklubben, politikk og påvirkning. • Dialogkortene kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner med kolleger, veiledning av lærlinger og i samtaler med ungdommene i klubben. • På ressurssiden til Ungdom & fritid fins faglige innspill til flere av problemstillingene som blir tatt opp i dialogkortene – www.ungogfri.no/ no/ressurssider/ • Du kan få tak i kortene ved å kontakte din lokale fagforening eller ta kontakt med administrasjonen i Seksjon kirke, kultur og oppvekst sentralt – www.fagforbundet.no/skko. VOKSENROLLEN:Hvis du er på utenlandsreise med «dine» ungdommer,handler du taxfree-kvoten din? VOKSENROLLEN: Er det ok å røykei arbeidstida? Hvorfor – hvorfor ikke? Fins det anledninger hvor det er ok å røykesammen med ungdommene i klubben? Hvorfor – hvorfor ikke? VOKSENROLLEN: Er det ok å ha ungdom(fra fritidsklubben) som fac ebook v enner? Hvilk e hensyn bør du i tilf elle ta? Bør det være e gne kjørere gler f or bruk av sosiale medier? KLUBBDEMOKRATI: Hva skjer hvis klubbstyret vil gjennomføre noe som de ansatte ikke ønsker? VOKSENROLLEN:Er det okfor fritidsklubbansatte å stille opp gratis forfritidsklubben på fritida? Når er dethelt uakseptabelt å jobbe gratis? Hvilke grenser skal du selvsette for gratisarbeid? Dialogkort for fritidsklubb • Kortstokken består av 75 kort med ulike temaer og problemstillinger som egner seg for åpen diskusjon. • Kortene har følgende hovedtemaer: voksenrollen, klubbdemokrati, lokaler og beliggenhet, innhold og aktiviteter, kompetanse, utfordringer i fritidsklubben, politikk og påvirkning. • Dialogkortene kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner med kolleger, veiledning av lærlinger og i samtaler med ungdommene i klubben. • På ressurssiden til Ungdom & fritid fins faglige innspill til flere av problemstillingene som blir tatt opp i dialogkortene – www.ungogfri.no/ no/ressurssider/ • Du kan få tak i kortene ved å kontakte din lokale fagforening eller ta kontakt med administrasjonen i Seksjon kirke, kultur og oppvekst sentralt – www.fagforbundet.no/skko. VOKSENROLLEN:Hvis du er på utenlandsreise med «dine» ungdommer,handler du taxfree-kvoten din? VOKSENROLLEN: Er det ok å røykei arbeidstida? Hvorfor – hvorfor ikke? Fins det anledninger hvor det er ok å røykesammen med ungdommene i klubben? Hvorfor – hvorfor ikke? VOKSENROLLEN: Er det ok å ha ungdom(fra fritidsklubben) som fac ebook v enner? Hvilk e hensyn bør du i tilf elle ta? Bør det være e gne kjørere gler f or bruk av sosiale medier? KLUBBDEMOKRATI: Hva skjer hvis klubbstyret vil gjennomføre noe som de ansatte ikke ønsker? VOKSENROLLEN:Er det okfor fritidsklubbansatte å stille opp gratis forfritidsklubben på fritida? Når er dethelt uakseptabelt å jobbe gratis? Hvilke grenser skal du selvsette for gratisarbeid? fbaargang2014 fbseksjonKIR