Klart Norske kinoer er digitalisert, og det er viktig at de ansatte henger med i utviklingen. Nå lanserer Film & Kino i samarbeid med Fagforbundet et modulbasert kurs i digital kinoteknikk. Tekst: Per Flakstad Kurset består av teori og en praktisk og teoretisk prøve. Når du har bestått den på arbeidsplassen, gir det deg et sertifikat innenfor digital kinoteknikk. Det er bransjeorganisasjonen Film & Kino som er ansvarlig for kurset, men det var Fagforbundet som for noen år siden tok initiativet, og som har bidratt økonomisk, slik at kurset nå er blitt en virkeligh et. Kurset i digital kinoteknikk lanseres i forbindelse med årsmøtet i Film & Kino i begynnelsen av juni. Digital teknikk Jeg håper mange medlemmer har lyst til å ta kurset. Den digitale utviklingen gjør at kinomaskiner og annet utstyr blir raskere foreldet, og det vil alltid være behov for oppdatert kunnskap, sier tillitsvalgt ved kinoen i Kristiansand, Hege Lochner, som har vært med i arbeidsgruppa som har utarbeidet kursinnholdet. I den gruppa har også Per Georg Andersen og Stein Ivar Johansen fra Oslo sittet. Før kunne vi fikse en del i maskinrommet selv ved hjelp av binderser og andre «MacGyver-løsninger», men slik er det definitivt ikke lenger. Nå handler alt om digital teknikk, og det er viktig at vi snakker det samme språket over hele landet og kan kommunisere med datastøttet support på en måte som begge parter skjønner, sier Hege Lochner. Samme fagtermer Selv om kinoansatte allerede i dag jobber i digitaliserte kinoer, mener hun at det er viktig å oppdatere kunnskapen sin fortløpende. Dette handler ikke bare om å lære nytt, men også å systematisere den kunnskapen vi har slik at vi kan bruke den mest mulig effektivt og riktig. Det handler om å bruke samme fagtermer og snakker samme språk slik at vi kommuniserer mest mulig effektivt, sier Locher. StipenD fra forbunDet Innholdet i kurset handler om historikk og utvikling av den digitale kinoen, prosjeksjon og prosjeksjonssystemer, lyd og lydanlegg, automasjon og kontroll av anleggene, 3D, andre formater og analog film, og i tillegg spilleregler i arbeidslivet som for eksempel helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kursheftet på cirka 150 sider blir lagt ut på nett og kan fritt brukes av alle som er interessert, men for å få sertifikat, må du melde deg på som kursdeltaker og ta den praktiske og teoretiske prøven. Du kan få støtte til kursavgiften gjennom Fagforbundets stipendordning. Fagbladet 5/2014 < 35 Colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonKIR