METTE HENRIKSEN AAS fattigdom. Tallene i ungdomsrapporten avlivet også noen myter om ungdom. Ungdom nå til dags er rett og slett skikkeligere, flinkere og mer framtidsdisiplinerte enn før. Kulturutredningen 2014 påpekte at fritidsklubber var «den glemte kulturarena». Altfor ofte blir de salderingsposter i lokale budsjetter. Ungdom er kanskje blitt skikkeligere enn før, men de trenger fremdeles gode rammer og lavterskeltilbud for alle. Ros og utfordringer til KA Kirkens arbeidsgiverorganisasjon KA har hatt møte med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas arbeidsgiverpolitikk. De fikk mye ros for ryddighet, men også klare utfordringer. Mette Henriksen Aas, seksjonsleder i SKKO, beskrev KA som en god forhandlingsmotpart. Selv om de ikke er enige om alt, framhevet hun KAs ryddighet som forhandlingspart og samarbeidspart. Henriksen Aas pekte blant annet på seniorpolitikk og mange deltidsstillinger som store utfordringer framover. PF Konferanse for SFO-ansatte Faggruppa for ansatte i SFO og skole planlegger en konferanse i oktober. Gruppa er opptatt av å synliggjøre forbundet for denne yrkesgruppa, og ønsker samtidig tilbakemeldinger fra medlemmene om hva de ønsker at faggruppa, seksjonen og Fagforbudet skal jobbe videre med for dem. PF fattigdom. Tallene i ungdomsrapporten avlivet også noen myter om ungdom. Ungdom nå til dags er rett og slett skikkeligere, flinkere og mer framtidsdisiplinerte enn før. Kulturutredningen 2014 påpekte at fritidsklubber var «den glemte kulturarena». Altfor ofte blir de salderingsposter i lokale budsjetter. Ungdom er kanskje blitt skikkeligere enn før, men de trenger fremdeles gode rammer og lavterskeltilbud for alle. Ros og utfordringer til KA Kirkens arbeidsgiverorganisasjon KA har hatt møte med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas arbeidsgiverpolitikk. De fikk mye ros for ryddighet, men også klare utfordringer. Mette Henriksen Aas, seksjonsleder i SKKO, beskrev KA som en god forhandlingsmotpart. Selv om de ikke er enige om alt, framhevet hun KAs ryddighet som forhandlingspart og samarbeidspart. Henriksen Aas pekte blant annet på seniorpolitikk og mange deltidsstillinger som store utfordringer framover. PF Konferanse for SFO-ansatte Faggruppa for ansatte i SFO og skole planlegger en konferanse i oktober. Gruppa er opptatt av å synliggjøre forbundet for denne yrkesgruppa, og ønsker samtidig tilbakemeldinger fra medlemmene om hva de ønsker at faggruppa, seksjonen og Fagforbudet skal jobbe videre med for dem. PF seksjonsleder Manifest mot mobbing Konferanse for ansatte i kirke og gravferd Faggruppa for ansatte i kirke og gravferd planlegger konferanse til høsten. De som er interessert i å delta, kan sette av datoene 22. og 23. september. PF Vetuva, nytt barnehagemagasin Illustrasjoonsfoto: colourbox.com Ungdom nå til dags Wannskrækk holdt sin første konsert på Angelltrøa fritidsklubb i 1979, og ble på kort tid ganske populær i nærmiljøet. De skiftet senere navn til DumDum Boys. Samsaya mener fritidsklubben har hatt stor betydning for hvor hun er i dag, og tror ikke hun ville vært popartist hvis hun ikke hadde fått prøvd seg på klubben. Det er i dag registrert 716 åpne møteplasser for ungdom. Fritidsklubber og ungdomshus har både et kulturfaglig og sosialfaglig mandat, som henger nøye sammen. Fagforbundet holdt nylig en nasjonal konferanse for barne- og ungdomsarbeidere. Der viste generalsekretæren i fritidsklubbenes organisasjon Ungdom og fritid, Pål Solberg, til en undersøkelse som viser at 40 prosent av ungdom mellom 13 og 16 år bruker klubbtilbudet jevnlig (en–to ganger i måneden eller mer). Kostra-tall fra i fjor viste 1,2 millioner enkeltbesøk. På spørsmål om hvem ungdom betror seg til, havnet ungdomsarbeideren blant de øverste på lista, etter venner og foreldre, mens for eksempel læreren havnet mye lenger ned. Det sier oss at de ansatte i denne sektoren er kompetente og dyktige, og de er en Ungdom er kanskje blitt positiv faktor i mange skikkeligere enn før, men de unges liv. Fritidsklubtrenger fremdeles gode rammer og ber og ungdomshus er lavterskeltilbud for alle. enten gratis eller svært billig, og til forskjell fra mer organiserte fritidstilbud, benyttes fritidsklubbene også i stor grad av utsatt ungdom. De er med på å utjevne sosiale forskjeller, og mange jobber aktivt med å motvirke marginalisering av barn og unge som er berørt av Fagforbundet er en av partene i Manifest mot mobbing. Til sammen har 403 kommuner gjennom manifestet forpliktet seg til å arbeide aktivt mot mobbing. Hvert år er det en egen aksjonsuke for å få ekstra oppmerksomhet rundt mobbeproblematikk. I år foregår dette fra 1. til 7. september. Da blir I år lanserer Utdanningsdirektoratet magasinet Vetuva. Dette er et magasin for alle som jobber i barnehagene. Innholdet er basert på skandinavisk forskning om barnehager, og blant artiklene finner vi: «Hvis veggene kunne snakke», «Barn kan lære av kvarandre», «Kjønn er mer enn rosa og blått» og «Pedagogiske tilnærminger til meir matematikk». Magasinet kan også lastes ned fra direktoratets barnehageside – www.udir.no PF det arrangementer sentralt og ikke minst lokalt. I år skal det være ekstra oppmerksomhet rundt mobbing på nettet. Begynn gjerne allerede nå å planlegge aktiviteter. Som en start kan det være lurt å spørre på arbeidsplassen om den har noen handlingsplan mot mobbing og eventuelt mot digital mobbing. PF 38 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR