PiRion– kulturavis for barnehagar og skularnr. 4 - 2014PiRion– kulturavis for barnehagar og skularnr. 4 - 2014 Distribuert med Fagbladet Barnehagen der løva I Frøysland barnehage gjeld løvelova. Ho seier blant anna barnet skal vere bestemmer seg sjølv, men gje plass til andre, slik at dei også blir seg sjølv. TEKST : J UDITH SØRHUS LITLEHAMAR FOTO : F RØYSLAND BARNEHAGEE fbaargang2014 fbseksjonKIR