PIT PARION www.pirion.no Norsk Barneblad? Finst det ennå? Den morosame teikneserien Ja, Norsk Barneblad er like aktuelt som før og kjem ut Skulen av Jorunn Hanto-Haugse kvar månad. ser nærare på livet i storskulen, og det er ingen skuleelev som ikkje I vårt 127ande år ser vi sjølvsagt kjenner seg att. Serien om Live er teikna og fortald av tolvåringen Tilde Torkildsen. I bladet finn ein også spørje- konkurransar, vitsar og ei eiga ordskiftespalte, der lesarane diskuterer det dei vil. Fast musikkspalte og kryssord er to andre Artiklane våre spenner vidt. Det siste året har vi skrive om barn •QUIZ om kroppen •Ørkenrotter i eventyrland • Barn på motorsyklar N. 9 • s m r 2 2 • g t 1 OG MYkjE, MYkjE MEiR! NORSKUt ogklappeelgar sin oppvekst i India, den spanske rideskulen, kani- nar som kjæledyr, Minecraft, motor sport, korps og musikk, miljø- Norsk Barneblad inneheld også Mange barn orkar ikkje å ta fatt på ein lang tekst som i ei bok, og då er eit blad med varierte korte har stor glede av å bli lesne høgt for. Tekstane er tilpassa barn som les sjølv, men mange ikkje ut som før, og innhaldet er heller ikkje heilt som før. Men prinsippet om å opplyse barn og gjere dei trygge på eigne hald- ningar og meiningar ved hjelp av gode tekstar, er framleis hovud- oppgåva vår. Kvart nummer inneheld forteljingar, skrivne av både vaksne og barn. Illus- trerte av vaksne og av barn. Mange kjende forfattarar og illustratørar arbeider for bladet, men også barn og amatørar slepp til. Norsk Barneblad har alltid plass til det ungane sjølv vil skrive om. Å sjå eigne tekstar på trykk er viktig for unge lesarar. Ikkje alle barn er like gode til å lese, og leselyst og tempo utviklar seg ofte i rykk og napp. Sjanger- blandinga i Norsk Barneblad tek omsyn til dette, og bladet inneheld både lange og korte tekstar. Teikneseriane er faste innslag. Smørbukk har gått i ei årrekkje og har fast plass på siste sida. Den populære serien om ungjenta Annika er vel den ein- aste norske serien som handlar om ei ung jente i ein bygdeby og alt som hender henne. Aldri kjedeleg. Serien om Hanna er teikna for dei minste og har alltid ein humoristisk vri. Håkon Aasnes står bak alle desse tre seriane. vern og jungelen, ville dyr, jakt, villsauehald, karneval og mykje meir. hobbyartiklar med oppskrifter på ting du lagar sjølv, frå matrettar og gåvetips til fuglekassar. populære og faste innslag i bladet. tekstar eit betre val. BARNEBLAD NANA RISE-LYNUM ER ANSVARLEG REDAKTØR I NORSK Det ser ikkje slik ut, men Norsk Barneblad er ein olding på 127 år! Kultur, språk og litteratur På nettsida vår kan du og lesa om Pirionkurs: Korleis kan vaksne blimedvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet? Faste spalter: BOKPRAT | MIN BARNEHAGE | LES FOR MEG | AKTUELT www.pirion.no facebook/pirion@avisapirionfor degsom jobbar medbarn Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om PiRion du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no PIRION ER STØTTA AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, FAGFORBUNDET OG LNK PIRION 4/2014, 15. årgangen – ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Heimeside: www.pirion.no Ansvarleg redaktør: Judith Sørhus Litlehamar, mob. 97 67 44 59 E-post: pirion@pirion.no Korrektur: Dag Gjerde Form gjeving: Salikat design fbaargang2014 fbseksjonKIR