Fotoreportasjen Foto: Werner Juvik Tekst: TiTTi Brun FOrvenTninGSFuLLe: Lars kasander Hofstad-ekornesvåg, emrik nilsen-Grønn, Mari Jensen Tunes, Agnes reid, Hennie Louise Jourdan og Jessica Phan. – Vi har noe å si Endelig er dagen her. Barna i Kapellveien barnehage skal overlevere sin egen grunnlov til Kongen og ordføreren i Oppegård kommune. > Fagbladet 5/2014 < 45 fbaargang2014 fbseksjonKIR