TALLINN Tartu Viljandi NEDERLAND TYSKLAND DANMARK FINLAND RUSSLAND SVERIGE NORGE POLEN ESTLAND LATVIA LITAUEN HVITERUSSLAND TALLINN Tartu Viljandi NEDERLAND TYSKLAND DANMARK FINLAND RUSSLAND SVERIGE NORGE POLEN ESTLAND LATVIA LITAUEN HVITERUSSLAND Saman om ein betre kommune Kommunaldepartementet har sammen med KS og arbeidstakerorganisasjonene tatt initiativ til å samarbeide om noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren. 104 kommuner deltar i programmet. De får støtte til arbeidet med å få redusert sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene og bedret omdømmet til kommunen. En forutsetning for å delta i programmet er at prosjektet er forankret i et lokalt samarbeid. Kommunens folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/tillitsvalgte skal delta konstruktivt i utformingen av prosjektet og rapporteringen fra dette. Kommunedelplanen og ny arbeidsgiverpolitikk har også blitt til i fellesskap. – Grunnlaget for samarbeidskulturen var allerede etablert under budsjettprosessen, og det at vi kunne stole på hverandre førte til at vi fikk et veldig godt resultat, sier Gustavsen. Et levende eksempel For forbundsleder Kalle Laviimagi var det spesielt viktig at de estiske politikerne hørte ordføreren i Lunner fortelle om trepartssamarbeidet. De fikk erfare hva som kan oppnås gjennom dialog mellom partene. I barnehager og i barnevernet fikk de erfare at mange av de ansattes problemstillinger er ganske like uansett land. Fagforningslederen i Lunner har tidligere vært på prosjektsamlinger i Estland. – Da skjønte ikke esterne helt hva trepartssamarbeidet egentlig betyr. Men etter at de snakket med barnevernsansatte i Lunner, opplevde de at vi har de samme problemene, og de har kanskje muligheten til å gjøre noe tilsvarende med visse justeringer, sier Gustavsen. Vi er pionerer Liivamägi er realistisk og må være tålmodig i forhold til partssamarbeid i Estland. Fagforeninger og det å være organisert er forbundet med Sovjettida. Få ser nytten av å være organisert, og kommunene er ofte så små at det å være tillitsvalgt kan framstå som rene heltedåden. Gjennom programmer som Decent Work er det åpning for å prøve ut nye ting, og Rotal kan vise at fagbevegelsen tar initiativ til å løse problemer som de ansatte er opptatt av. – Jeg håper at vi i hvert fall får til å etablere en dialog mellom arbeidsgiversiden og vår arbeidstakerorganisasjon i løpet av prosjektperioden. Der er vi på god vei gjennom samarbeidet i dette prosjektet. Vi ser og hører eksempler på hvordan Fagforbundet samarbeider med KS. Dersom vi gjennom prosjektet kan utarbeide retningslinjer for hvordan vi skal håndterer vold på barnevernsinstitusjonene i de tre kommunene, så har vi noe håndfast å vise til, sier Liivamägi. Håpet er at det kan føre til at de klarer å etablere en dialog med politikerne og så starte et trepartssamarbeid. Men for øyeblikket må den dialogen først på plass mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. – Vi er pionerer i Estland fordi vi ønsker en dialog med alle tre partene i arbeidslivet for bedre å håndtere problemet med vold og trusler, sier forbundslederen. Internasjonalt utviklingsarbeid Estland og de fem andre landene i Decent Work – Tripartite dialogue-programmet er pionerer for en ny samarbeidskultur. Trepartssamarbeidet, som nå er godt utprøvd på kommunenivå i Norge, vekker interesse internasjonalt. Dette er viktig for fagbevegelsen som har vært svekket i mange av de landene som nå ønsker seg nye metoder for å utvikle de offentlige tjenestene og bygge demokratiet videre. – Å jobbe internasjonalt er helt avgjørende for å beholde en sterk fagbevegelse. Vi er helt avhengig av at land rundt oss – og særlig i Europa – både våger og evner å gå i samme retning. Jeg er mektig imponert over det Fagforbundet har gjort. Det er ordentlig moro å se fra innsiden, og vi deler og bidrar gjerne med våre egne erfaringer, avslutter Gustavsen. Hovedtillitsvalgt Hans ivar Gustavsen i lunner. Foto: Monica Schanche Foto: Randi Tevik Prosjektleder anne K. Grimsrud i Fagforbundet. 52 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR