Foto: Per Flakstad kOMMer Ikke aN PÅ stØrrelseN: Professor Bjarne Jensen har ikke funnet noe som viser at færre og større sykehus blir både billigere og bedre. Utfordrer politikerne om lokalsykehus Nesten halvparten av landets lokal-Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark som har ledet arbeidet med rapporten. sykehus kan bli nedlagt eller sterkt – Vi mener ikke at alle små lokalsykehus skal ha nedbygget. Nå utfordrer Kommunenes alt av avanserte medisinske tjenester. Rundt 30 Interesseforening for Lokalsykehus prosent av spesialisthelsetjenesten må gjøres på (KIL) politikerne til å ta ansvar for store sykehus. Men resten kan godt utføres på små lokalsykehus, og vi tror det utgjør et viktig tilbud til sykehuspolitikken. befolkningen der, sa Bjørn Sverre Birkeland, leder I begynnelsen av mai la foreningen fram rapporten i KIL. «Helsereformer på feil premisser». En av konklu-– Jeg utfordrer med dette våre helsemyndigheter, sjonene i rapporten er at det ikke er forskjell på både helseminister Bent Høie og helsepolitikere kostnader og kvalitet ved små og store sykehus. sentralt og lokalt, til å lese rapporten nøye og ikke – Vi har ikke funnet noen holdepunkter for at en konkludere før de har fått den kunnskapen som sykehusstruktur med færre og større enheter gir står der, sa Birkeland. billigere og bedre medisinske tjenester, sa professor Tekst: Per Flakstad Høring om konkursen i Oslo Vei Like før jul i 2011 gikk det kommunalt eide Oslo Vei konkurs, 11 år etter at politikerne valgte å legge ned sitt eget veivesen og opprette aksjeselskap. Nå er granskningsrapporten offentliggjort, og til høsten blir det høring. SV-politiker Marianne Borgen (bildet), leder av samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, varsler et skikkelig politisk fokus på hvordan konkursen kunne skje, inkludert hvem som har det politiske ansvaret. OT Flyselskapet Norwegian varslet at de ville leie inn utenlandsk arbeidskraft for å erstatte streikende kabinansatte. Hva syns du om det? Per Kristian Nyhus, kokk og medlem av Fagforbundet Nittedal Slike arbeidsgivere bør vi ikke ha her i landet. Det er ikke slik man oppfører seg som seriøs arbeidsgiver. Det blir lenge til neste gang jeg flyr Norwegian. Steinar Alexander Miland, sekretariatsleder og sekretær i Fagforbundet Tinn Oppfatter det som en form for streikebryteri. Derfor kommer jeg til å boikotte Norwegian så langt det er mulig, og jeg oppfordrer alle andre fagorganiserte til å gjøre det samme. Aud Morken, fagarbeider i skolen, Fagforbundet Radøy Det er helt forkastelig. De angriper spillereglene i arbeidslivet, og streikeretten blir ikke verdt noen ting. Kan en leie inn andre til å gjøre jobben, har ikke streiken noen effekt. Fagbladet 5/2014 < 7 fbaargang2014 fbseksjonKON