Velferdsstatens slår du hull i hodet, blir du lappet sammen på helsevesenets regning. har du hull i tennene, må du betale selv. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: MONICA LARSEN 16 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON