«Grunnlova er vårt fundament for eit levande demokrati. Derfor er det viktig at lova har ein språkform som folk forstår.» Side 38 Seksjonsleder Britt Silseth Kontor ogadministrasjon K – Veien blir borte mens vi går Vi risikerer at veien blir borte mens vi går hvis vi ikke tar vare på arkivene våre, ifølge Sidsel Liborg, leder i faggruppa for arkivansatte. Hun har vært med på å få oversatt en verdenserklæring for beskyttelse av arkiver til norsk. Side 29 K Overtallige eller bedre kontroll Fra 1. januar overtar staten noen av kemnerkontorenes oppgaver. Vil det føre til at de ansatte får bedre tid til kontroll, eller blir de overtallige? Side 30 K Sett grenser for sjefer FOKUS: Uakseptabel, trakasserende maktbruk fra ledere skal ikke unnskyldes med at vedkommende bare er sånn, mener Ingar Kaldal. Side 36 Enklere å skolere seg selv Foto: Anita Arntzen Fra høsten får de ansatte i kommunene en digital ressursbase for dokumenter, fore- drag, manualer, tester og videoer. Det kan de takke Erling Rønnekleiv (fra venstre), Lars Sverre Gjølme, Ståle Hegna og Arne Mathias Lia for. Side 32 Fagbladet 5/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonKON