kontor og adminstrasjon Storstilt gjennomgang av yrkesfagene Yrkesfagutdanningene har vært inne i en negativ spiral. Nå varsler kunnskapsminister Torbjørn røe isaksen en storstilt gjennomgang av dagens ni yrkesfagprogram. evalueringen skal gjøres sammen med arbeidslivets organisasjoner, og ifølge røe isaksen er det viktig at utdanningen og arbeidslivet knyttes enda tettere sammen. PF Fant mange mangler De regionale verneombudene for renhold og hotell- og restaurantnæringen besøkte totalt 937 bedrifter i fjor, derav 332 renholdsbedrifter. De avdekket omfattende mangler innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) på mange av arbeidsplassene, opplyses det i årsrapporten for de regionale verneombudene. De regionale verneombudene begynte sitt arbeid i mars i fjor. Ordningen ble opprettet som et ledd i arbeidet mot sosial dumping i disse bransjene, og verneombudene skal være pådrivere for et bedre arbeidsmiljø. Spesielt har bedriftene manglet verneombudsordninger, men mange er nå i full gang med å få på plass verneombud. OT colourbox.com ARKIVPRIS:Det nye arkivet til statlig spesialpedagogisk tjeneste er kåret til årets arkiv av Norsk arkivråd. Brukervennlighet, også for blinde og svaksynte, og at systemet er laget av statpeds egne ansatte, gjorde utslaget for seieren. Stolte på egne krefter Statlig spesialpedagogisk tjeneste er utpekt til Årets arkiv. Vinneren utmerket seg ved å våge å løsrive seg fra en ekstern systemleverandør og heller stole på egne ansatte, ifølge juryen. Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Statped, har utviklet et nytt arkivsystem for å gi lettere tilgang til relevant informasjon og forenkle arbeidet til fagpersonene. Under utviklingen av systemet droppet Statped den eksterne leverandøren og over- lot jobben til egne IT-rådgivere. Skreddersydd løsning Ifølge juryen var dette avgjørende for at prisvinneren i dag har en funksjonell og vellykket arkivløsning. Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. – Statpeds egne utviklere kjenner godt til virksomheten og de faglige behovene som fagsystemet skal dekke, sier Svein Harberg, jurymedlem for arkivprisen og leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Ifølge Harberg brukes det prisvinnende arkivsystemet til å håndtere en omfattende søknadsmasse og til all rapportering og statistikk. – Eksempel til etterfølgelse Juryen la særlig merke til at vinnerens fag- system er universelt utformet slik at det kan brukes svaksynte og blinde medarbeidere. – En universelt utformet løsning som følger norsk arkivstandard, Noark, er så vidt juryen kjenner til, unikt i Norge, sier Harberg, og legger til at årets vinner er et eksempel til etterfølgelse. Arkivprisen ble opprettet av Norsk arkivråd i 2010 for å hedre arkiver, stimulere til utvikling og være til inspirasjon for alle som jobber med arkivdanning. Tekst: NiNa BerggreN MoNseN Illustrasjonsfoto: Kari-Sofie Jenssen 28 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON