Kommune Youtube P P å den nye portalen vil det ligge foredrag, manualer, leksjoner, tester, malverk, ru tiner for informasjonssikkerhet, doku menter og videoer. Ny læringsarena Til høsten skal den nye, digitale læringsarenaen kunne tas i ordinær bruk. 28 kommuner og KS er foreløpig involvert, men flere har meldt sin inter esse. Funksjoner fra velkjente sosiale medier, som Youtube og Wikipedia, er innbakt for å gjøre Ny læringsarena brukervennlig og attraktiv. Portalen vil inneholde profiler for hver enkelt bruker, slik at kursene den ansatte tar, blir re gistrert. Dette får brukeren og den overordnete tilgang til. Slik kan lederen skaffe seg oversikt over den samlete kompetansen blant de ansatte og planlegge ytterligere kompetansetiltak. Alltid et kurstilbud Målet med Ny læringsarena er at den skal bli en plattform for alle kommuner og fylkeskommuner der kunnskap, kurs og opplæringsmateriell skapes og deles ut fra det arbeidet kommunene gjør selv. Men også andre, for eksempel Microsoft, har gitt grønt lys til at deres kurs kan legges ut på portalen. – Alle kommuner har de samme kravene om levering av tjenester. De følger de samme lovene, og har i stor grad de samme behovene for opplæring. Derfor kan kursstoff overføres på tvers av kommunegrensene, noe som kan gjøres i mye større skala enn før med en felles kursplattform i bunnen, sier Arne Mathias Lia, prosjektleder for Midt-Telemarkrådet. skal gjørede ansatte klokere Trenger ikke vente De ansatte kan kurse seg selv når de har behov for kompetansepåfyll. Å delta på et seminar uten å måtte reise, eksempelvis via et såkalt Webinar (et seminar på web), tror planleggerne kan være en spennende og ny måte å lære på. – En stor fordel med digitaliserte læringsressurser er at du ikke trenger å vente til neste kurs blir arrangert. Her er det bare å melde seg på når som helst, påpeker Arne Mathias Lia. – Den digitale læreren sover aldri. Den er våken 24 timer i døgnet, sju dager i uka, og kan undervise når som helst, påpeker Erling Rønnekleiv, regionrådssekretær for Midt-Telemarkrådet. Skien allerede i gang Skien kommune er blant dem som allerede er i gang med digitalkursingen. De opplæringsansvarlige har laget et resertifiseringskurs tilpasset helsefagarbeidere og assistenter som jevnlig må kunne dokumentere sin kunnskap for å få dispensasjon til å dele ut medisiner. Tidligere måtte alle helsearbeidere og ansatte som håndterte medisin gjennom et kurs på fire skoletimer. Nå må den ansatte i stedet gjennom et e-læringskurs og deretter bestå en kunnskapstest som i sum ikke tar mer enn en time. Kommunen < UTVIKLERE: Til høsten blir en ny, digital læringsarena klar for bruk i Kommune-Nor ge, mye takket være Erling Rønnekleiv (fra venstre), Lars Sverre Gjølme, Ståle Hegna og Arne Mathias Lia. 32 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON