Kurs på nettetEn rekke kurs er i ferd med å bli tilrettelagt som del av kurstilbudet på Nylæringsarena. Flere av dem er umiddelbart klare til bruk for andre kommuner. Andre må tilpasses lokale forhold. Ulike faggrupper vil fortløpende kvalitetssikre innholdet før det godkjennestil bruk. Den som har utviklet kurset, får ansvaret for å oppdatere det. Her er en oversikt over foreløpige kurs: • Introduksjonsprogram for nyansatte• Inspirasjons- og oppfølgingskursi helsefremmende ledelse• Informasjonssikkerhet• Saksbehandling i helse og omsorg• Bruk av Office-produktene• Legemiddelhåndtering• Bruk av SvarUt-komponenten hosOslo kemnerkontorKurs på nettetEn rekke kurs er i ferd med å bli tilrettelagt som del av kurstilbudet på Nylæringsarena. Flere av dem er umiddelbart klare til bruk for andre kommuner. Andre må tilpasses lokale forhold. Ulike faggrupper vil fortløpende kvalitetssikre innholdet før det godkjennestil bruk. Den som har utviklet kurset, får ansvaret for å oppdatere det. Her er en oversikt over foreløpige kurs: • Introduksjonsprogram for nyansatte• Inspirasjons- og oppfølgingskursi helsefremmende ledelse• Informasjonssikkerhet• Saksbehandling i helse og omsorg• Bruk av Office-produktene• Legemiddelhåndtering• Bruk av SvarUt-komponenten hosOslo kemnerkontor KUNNSKAPSBASE: Målet med Ny Læringsarena er at den skal bli en plattform for alle kommunene, der kunnskap, kurs og opplæringsmateriell skapes og deles. sparer reise-, kurs- og vikarutgifter, og den ansatte må mer aktivt ta del i læringen. Så langt har 500 ansatte tatt kurset for legemiddelhåndtering i Skien. Bedre bruk av kursbudsjettet Skaperne av læringsarenaen tror ikke noen kommer til å få problemer med å mestre denne måten å lære på. Uansett er det opp til arbeidsgiveren å sørge for at de ansatte klarer å bruke digitale verktøy. De er også opptatt av at kommunene nå kan bruke det lokale kursbudsjettet på flere ansatte om gangen. I stedet for at én person sendes av gårde på et dyrt kurs og bruker store deler av kurspotten, kan mange flere gå gjennom den samme kursingen. – Når mange tar det samme kurset, kan det være lettere å endre retning. Kunnskapen blir til et fellesløft for alle de ansatte, i stedet for en luftetur for noen enkeltpersoner, mener Erling Rønnekleiv. Har høye ambisjoner For tida jobbes det intenst med å få til et felles påloggingssystem, altså en autentisering, som gjør at systemet kan gjenkjenne den enkelte brukeren, og en brukervennlig design. – Det er ikke mangel på visjoner i dette pilotsamarbeidet, men vi har valgt å starte i det små og lære underveis, slik at vi kan høste mest mulig erfaring, sier Lars Sverre Gjølme, leder av kompetansesatsningen i KS KommIT. Ny læringsarena • Digital kursplattform for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte. • Samarbeid mellom kommuner i Telemark, Kongsberg-regionen, Vesterålen og KS KommIT. • Autentisering gjennom ID-porten/MinID. • Plattformen er Moodle, basert på åpen kildekode. • Løsningen er planlagt lansert i forbindelse med KommITs DigIT-konferanse 6. juni. • Nettadresse til piloten er kompetanse.org, mens den framtidige adressen blir kurs.kommit.no KommIT • Et program under kommunesektorens organisasjon KS rettet mot digitaliseringsbehovet i kommunene. Den nye digitale læringsarenaen inngår som et viktig initiativ. • Fungerer som en fasilitator og sørger for at plattformen fungerer teknisk. • Finansieres av kommuner, fylkeskommuner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 1 350 0 1 0.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Fyresdal RollagNissedalHjartdalLødingen Tokke SiljanSeljordKviteseidNore og UvdalBø i VesterålenFlesberg VinjeDrangedalSauheradØksnesAndøyaBø i Telemark Tinn Nome HadselSortlandKragerøNotoddenBambleKongsbergPorsgrunn Skien 1 3551 4301 6092220228424262495250725312654265737214139436944725024579159736625805010082107001249714129 25887 35392 53015 De fem regionene i prosjektet representerer følgende 28 kommuner etter folketall. 34 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON