colourbox.com colourbox.com eller trakasserende, er det ofte lite å vise omtanke, men da helst bare er at vi ved å tenke kritisk over gjennomtenkt. Apropos makt, det i det skjulte. Når vonde handlinger hvordan de talemåtene vi mer eller aspektet forsvinner da lett i tåka. omtales som sykdom, gjøres de til mindre selvsagt og automatisk Kanskje er det den viktigste natur. De trekkes bort fra spørsmål bruker om det som skjer, kan konsekvensen. både om makt, medbestemmelse, påvirke bildet både av hva vi har kultur og samfunn. Dess mer vært utsatt for, og av hva vi kan Et viktig aspekt ved mobberetoperspektivet sklir over til psykisk gjøre med det. rikken er at den kan virke terapeugalskap, dess mindre hjelper det å Kan vi ikke endre på en leders tisk på ett vis, ikke for den syke fordømme (det gjelder både i personlighet eller psyke, kan vi sjefen, men for offeret. Når en er kriminalsaker i retten, og i håndtealltid i et arbeidsfellesskap sette blitt dårlig behandlet, gjør det godt ring av trakassering på jobb). noen grenser for mulighetene en å høre venner og kolleger si, at jo Vi kan stå sammen aldri så sterkt «slik» sjef har til å gjøre livet på dette var jævlig, men du vet jo hvor i snakket om hvor råttent noe er, jobben surt. gal han er, alle vet det. Det kan ligge uten å få til mer enn det. For dess Og snakker vi om uakseptabel trøst i å høre andre si det. Men det mer sykt og hinsides noe framstår, maktbruk som spørsmål om – ja som da uttrykkes, er mer sympati dess mer hinsides vår makt blir det – som måte å bruke makt på, kan og medynk enn signal om hva mer også å gjøre noe med det. det i seg selv gjøre det lettere å «vi» kan gjøre. snakke åpent om det, og da både Hvis den som har opptrådt jævlig, En sentral lærdom av min lille med kolleger, verneombud, fagfore «bare er slik», blir det vanskelig å se studie av ordbruk og talemåter om ning – og med sjefen. hva annet en kan gjøre med det enn trakassering og mobbing på jobben Fagbladet 5/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonKON