TREPARTSSAMARBEID Samarbeid Fagbevegelsen i Estland er svak, og dialogen mellom par- om å tene i arbeidslivet er begrenset. Dette hindrer utviklingen redusere av kommunale tjenester, så derfor dro estere til Lunner for vold å lære om trepartssamarbeid. Tekst: Camilla Bendixen D D et estiske fagforbundet Rotal ønsker å lære mer om hvordan dialog mellom partene kan bidra til å bedre arbeidsmiljøet og til bedre tjenester for innbyggerne. I februar var de på besøk i Lunner sammen med representanter for tre kommuner og estiske KS for å oppleve trepartssamarbeidet mellom politikere, administrative ledere og tillitsvalgte og ansatte. Estland er et av seks land som Fagforbundet og KS samarbeider med i programmet Decent Work – Tripartite Dialogue (ordnet arbeidsliv – trepartssamarbeid). Mange øst- og sentraleuropeiske land ser mot Norge for å lære nye metoder for demokratibygging og kommunal utvikling. – Vi skal være rollemodeller både på nasjonalt og kommunalt nivå, sier Anne K. Grimsrud, prosjektleder for Decent Work-programmet i Fagforbundet. – Vi ønsker å vise at dialog mellom partene i arbeidslivet må skje på alle nivåer i samfunnet for å få et godt og ordnet arbeidsliv. Dessuten er organisasjonsbygging en viktig del av demokratibyggingen i landene, sier hun. Vold på arbeidsplassen De tre estiske kommunene har alle prosjekter om vold og trusler på arbeidsplassen. Tre barnevernsinstitusjoner som sliter med vold mot personalet, er involvert. – I samarbeid med Fagforbundet ble det utarbeidet en spørreundersøkelse der ansatte skulle svare på spørsmål angående vold på arbeidsplassen, forteller Kalle Liivamägi, prosjektkoordinator for Decent Work og leder for fagforeningen Rotal. Resultatene av undersøkelsen viser at kun halvparten av voldsepisodene ble rapportert, og kun halvparten av de rapporterte tilfellene ble fulgt opp av arbeidsgiver. – Det vil si at tre av fire voldsepisoder blir neglisjert, og slik kan vi ikke ha det, sier Liivamägi. Et nytt tankesett Liivamägi hørte for første gang om trepartssamarbeid på en internasjonal konferanse i 2007. Fagforbundet snakket allerede den gangen varmt om Lunner Foto: Camilla Bendiksen kommune og inviterte landene i salen til Norge. – Jeg tenkte mye på det som ble sagt, for hos oss fungerte ikke dette, forteller Liivamägi. Gjennom Decent Work-programmet har han nå med seg politikere, arbeidsgivere og arbeidstakerrepresentanter til Lunner for å se hvordan trepartssamarbeid fungerer i praksis. – I Lunner har de utviklet en samarbeidskultur og et tankesett vi kan lære av. For å komme fram til gode løsninger for hvordan vi kan håndtere det økende problemet med eSTeRe Vil SamaRBeide: Foran fra venstre: Piret Kangur, Gertrud Kõiv og Siril Peterson. midten fra venstre: anna Frank-Viron og Tatjana Romanova. Bak fra venstre: Kalle liivamägi, Vladimir Sokman, ardo agasild og anne läns. 46 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON