AKTUELT Vil ha eiendomsskatt LO i Oslo vil innføre eiendomsskatt i Oslo med sosial profil, det vil si med et bunnfradrag på fem millioner kroner. Et forsvarlig tilbud til Oslos befolkning kan ikke sikres uten å øke kommunens inntekter, mener LO. Hånd i hånd med det økende behovet for arbeidskraft, tar mange kommuner og arbeidsplasser læringsbehovet på alvor. I temaheftet «Læring på jobben» skriver vi om en rekke eksempler som kan være til inspirasjon og læring for andre. Heftet kan bestilles gratis på fagforbundet.no. Læring på arbeidsplassen 100.000 kroner i mobbebot Høyanger kommune har fått en bot på 100.000 kroner for ikke å ha grepet inn i alvorlig mobbing på en skole. Kommunen ble politianmeldt av foreldrene til to elever. De mente elevene ikke fikk tilstrekkelig oppfølging, og at kommunen visste at det foregikk langvarig psykisk og fysisk mobbing, skriver Kommunal Rapport. Meld deg på velferdskonferansen For velferdsstatens årlige konferanse går av stabelen 7. oktober i Oslo Kongressenter. Hovedtemaet er sentralisering, markedsretting, individualisering – hvordan møter vi utfordringene? Påmelding og program på velferdsstaten.no Illustrasjonsfoto. Trynefaktor i barnehageopptak Opptaksreglene i private og offentlige barnehager fungerer ikke likt. Uoffisielle ventelister og trynefaktor fører til forskjellsbehandling av barn. – Det skal være felles opptak og like muligheter messig stor del av barna som har særskilte for alle barn å få den ønskede barnehageplas-behov og prioritert rett til plass. Det vil blant sen. Det er likebehandling av barnehager annet Oslo kommune ha en slutt på. økonomisk, og da skal ikke private barnehager – De private barnehagene har egne vedtekter velge bort barn med spesielle rettigheter, og kan derfor velge sine barn på en annen måte påpeker Mette Henriksen Aas i Fagforbundets enn de kommunale, sa utdanningsbyråd ledelse. Anniken Hauglie til NRK. NRK har snakket med flere kommuner som sitter igjen med de barna Ulik praktisering som de private velger bort. Private barnehager kan i stor grad selv bestemme hvilke barn som skal få plass. Det kan føre til Velger «greie» barn at de kommunale barnehagene får en uforholds-I Oslo er det 785 barnehager med om lag 36.000 barn. Nærmere 60 prosent er private – 425 mot 360 kommunale. Oslo har dessuten vedtatt at alle nye barnehager skal være i privat regi. – Da sier det seg selv at det er enda viktigere at de private barnehagene også er åpne for alle, sier Hauglie. Hun får støtte av Lena Jensen som leder Foreldreutvalget for barnehage (FUB). I en kronikk skrev hun at de har eksempler på foreldre som viser fram CV, anbefaling fra arbeidsgiver eller andre for å sikre seg plass. – Foreldre som har ressurser til å vise fram ungen sin, og som kjenner noen i barnehagen eller andre foreldre med barn der, blir prioritert foran andre. Slik kan vi ikke ha det, sier Jensen til NRK. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen medgir at det er en svakhet at det ikke fins en oversikt over hvordan opptakskravene praktiseres. Tekst: TITTI BRUN SITATER FRA NETT Tiden er inne for en styrt overgang til republikk. Bergens Tidende på lederplass Vi trenger ikke mer likhet i Norge. For mye homogenitet og mangel på friksjon virker bedøvende. Leopold A. Løvenskiold, arving Skattekutt til de med høye inntekter, sykelønnskutt til folk flest. Høyre og Frp begynner å vise kortene. Eksil Pedersen, leder av AUF 6 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM