frivillige sammenslåinger er gjennomført siden 1995.7kommune, Utsira, vedårsskiftet. frivillige sammenslåinger er gjennomført siden 1995.7kommune, Utsira, vedårsskiftet. TEMA: Kommunesammenslåing – Valgprosessen var skitten. Jeg følte at maktpersoner forsøkte å true oss til å stemme ja, tilføyer Rosø. Driftsoperatøren er for en storkommune på Fosen. Hans nei handlet også om at Ørland ikke skal bli hovedsete i et eventuelt Stor-Fosen. Signalene fra den blåblå regjeringen om at de ønsker færre og større kommuner kom lenge før ekspertutvalgets rapport ble lagt fram i april. Selv om Bjugn og Ørland slår seg sammen, ligger de fortsatt langt under det foreslåtte befolkningstallet på minimum 15.000. – Jeg vil ikke starte en kostbar prosess med sammenslåing, nytt kommunenavn, nye stillinger, ny logo, bare for å starte på nytt igjen hvis regjeringen bestemmer at vi fortsatt er for små, sier Berg Hellem. Pedersen flyttet fra Verdal for to år siden, en kommune med nesten 15.000 innbyggere. – Alt virket så smått her, og selv om Ørland og Bjugn slår seg sammen, blir det fortsatt smått, sier han. Bestemmelsen om at kommunesenteret skulle ligge på Ørland skapte uro hos alle tre. – Kapital og folk trekkes til sentrum. Mange var redd Vanskelig balanse Midt i kaffeslabberaset kommer hovedtillitsvalgt Gunn Karin Olsen i Fagforbundet. Hun representerte de ansatte i styringsgruppa for utredning av kommunesammenslåing, og hun var med på å bestille rapporten fra Telemarksforskning, som konkluderte med at fordelene ved kommunesammenslåing var flere enn ulempene. Gunn Karin Olsen forsøker å gjøre debatten rundt kafébordet litt mer balansert. – Hadde det ikke vært enklere med en stor administrasjon? spør hun medlemmene sine, og lister opp flere fordeler ved sammenslåing: større fagmiljø, robust tjenestetilbud, større skatteinngang og statlige overføringer for å gå med på å slå seg sammen. Det de alle er enige i, er at valgkampen var skitten fra begge sider. Fornuft eller følelser? Bent Aslak Brandtzæg ved Telemarksforskning var prosjektleder for utredningsarbeidet i Bjugn og Ørland. Hovedkonklusjonen i hans rapport er at det ville vært en 14 < Fagbladet 5/2014 utviklingen i Bjugn sentrum ville stoppet opp, sier Rosø. De tre presiserer at de to kommunene allerede samarbeider godt på flere områder. fordel for både de kommunale tjenestene og samfunnsutviklingen å slå sammen kommunene. Han mener det er mye følelser knyttet til kommunestruktur. fbaargang2014 fbseksjonSAM