BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Kjetil Edvardsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Åpent landskap eller lukket avdeling? SPØRSMÅL: Vi står foran et nybyggingsprosjekt for administrasjonen. Og selvsagt blir det foreslått åpne landskap framfor cellekontorer. Jeg har inntrykk av at forskningen spriker; hva som er best for de ansattes arbeidsmiljø varierer veldig fra undersøkelse til undersøkelse. Hva skal vi legge vekt på i argumentasjonen? J.L. SVAR: Vi vet at den historisk lukkede døra ikke nødvendigvis var helsefremmende. Vi jobbet forpliktende og kvalitetsbevisst uten innsyn og kontroll, men det ble også inntatt uønskede forfriskninger, gamblet på nettet og utført lyssky handlinger. Det var i tillegg høylytte diskusjoner om hvilket kontor som var finest, størst og mest sentralt. Folk fikk dessuten anledning til å isolere seg fra fellesskapet på en uhensiktsmessig måte. Men nå har pendelen svingt voldsomt. Uten diskusjon om hvordan vi best skal organisere jobben slik at den blir utført mest mulig effektivt og hvordan vi kan utnytte våre felles ressurser, blir vi presentert arkitekttegninger med åpne løsninger. I mange tilfeller også uten egen arbeidsplass. Før beslutning må alle ansatte bli involvert og få fremmet sine behov og ønsker. Organisering av et kontor og endringer av dette har definitivt betydning for den enkeltes arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven § 42 – 2e). Om dere likevel velger åpent landskap, så sørg for at det blir utformet som flere mindre landskap, med nok stillerom og møterom. Se til at klimaanlegget er mest mulig fleksibelt, at det er god lyssetting som sikrer både god allmennbelysning og godt arbeidslys, og at interiør og materialer reduserer støyen optimalt. Pass også for all del på at dere ikke demper støyen med allergiframkallende tepper. Deretter gjenstår øvelsen Reparasjon av varmekablerog varmtvannsbereder SPØRSMÅL: Dekker kollektiv hjemforsikringen reparasjon av ødelagte varmekabler på bad og/eller defekt varmtvannsbereder? E. M. SVAR: Nei, innboforsikringen dekker dessverre ikke reparasjon av varmekabler eller defekt varmtvannsbereder. Dette er fastmontert utstyr som regnes som en del av boligen. Da er det eventuelt husforsikringen som er aktuell. Husforsikringen dekker eventuelle skader på bereder som følge av lynnedslag osv. En bereder som sier takk for seg etter lang og tro tjeneste eller gamle varmekabler som slutter å virke, får du nok ikke dekket av noen forsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 i kollegiet hvor dere skal bli enige om regler for telefonbruk, samtaler ved pulten og rausheten dere skal vise ved å tåle hverandres smånykker og «uvaner». Flere studier har vist en svak tendens til økt sykefravær i åpne landskap. Videre er det registrert lavere produktivitet og flere feilbehandlinger grunnet forstyrrelser. Vi ser også at ansatte som har mulighet til det, velger å jobbe hjemmefra. Samlet kan dette redusere samhandlingen i virksomheten, løse opp eksisterende bånd og føre til større gjennomtrekk blant ansatte enn nødvendig. Jeg syns dere skal ta en diskusjon om kontorløsningene på de neste samarbeidsmøtene, (bedriftsutvalg, arbeidsmiljøutvalg eller andre samarbeidsorganer). Arbeidsmiljøloven hjemler grundig behandling av slike spørsmål, og i tillegg vil arbeidsplassforskriften gi mange argumenter. Glem heller ikke at før en beslutning tas, skal det foreligge en vurdering av hvilke konsekvenser (både positive og negative) ulike løsninger vil gi. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv 24 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM