K Medlemmene avgjør i bussoppgjøret Innen 20. mai skal bussansatte fra Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet stemme over meklingsresultatet partene kom fram til like før månedsskiftet. Side 29 K Grønt er lønnsomt Frykten for lavere lønnsomhet er ofte grunnen til at frisørsalonger motsetter seg overgang til sunnere produkter. Balanzera er et eksempel på at frykten er ubegrunnet. Side 30 K Kulturhus bryter arbeidsmiljøloven FOKUS: Arbeidsgiver kan ikke skylde på dårlige tider for å pålegge teknikere lange vakter uten overtidsbetaling, skriver Hanna Kvamsås. Side 36 «Våre medlemmers kompetanse skal verdsettes. Kompetansen skal bidra til å holde en høy kvalitet på tjenestene.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Større smittefare for renholdere Renholder Solfrid Løvås er godt beskyttet. Smittevern er rutine på hennes arbeidsplass, St. Olavs hospital i Trondheim. Nå som sykehuspasienter skrives ut til pleie- og omsorgssenter eller private hjem, møter renholdere i kommunene mange av de samme utfordringene. Side 32 Foto: Ole Morten Melgård Fagbladet 5/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonSAM