SAMFERDSEL OG TEKNISK Bærum beholder renholdere 70 renholdere i Bærum sto i fare for å miste sine kommunale jobber. De ble foreslått satt ut på anbud selv om de har gjennomført en storstilt effektivisering. Etter omleggingen var kostnadene redusert drastisk. Forbitrelsen var derfor stor da kommunens politiske ledelse likevel ønsket å sette renholdet ut på anbud. Etter massiv påvirkning fra ansatte og fagforeninger vedtok derimot et flertall bestående av Ap, Venstre og KrF at renholdet fortsatt skal være i egenregi. OT colourbox.com Fant mange mangler De regionale verneombudene for renhold og hotell- og restaurantnæringen besøkte totalt 937 bedrifter i fjor, derav 332 renholdsbedrifter. De avdekket omfattende mangler innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) på mange av arbeidsplassene, opplyses det i årsrapporten for de regionale verneombudene. De regionale verneombudene begynte sitt arbeid i mars i fjor. Ordningen ble opprettet som et ledd i arbeidet mot sosial dumping i disse bransjene, og verneombudene skal være pådrivere for et bedre arbeidsmiljø. Spesielt har bedriftene manglet verneombudsordninger, men mange er nå i full gang med å få på plass verneombud. OT Flest avvik i små brannvesen I fjor avdekket DSB regelverksbrudd i 85 av 232 inspiserte brannvesen. Nå brukes det som argument for færre og større brannvesen. Etter at brannstudien ble presentert i vinter har debatten rullet for fullt om hvor mange brannvesen Norge trenger, både blant folk flest og i fagmiljøet. Vi har i dag 295 brannvesen, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker fortrinnsvis å redusere tallet til 19. – Kan ikke drive med alt For kort tid siden kom en ny vending i debatten. DSBs rapport fra tilsyn i de fleste av landets brannvesen, avdekket urovekkende mange brudd på regelverket. Avdelingsleder Hans Kristian Madsen la fram resultatet på brannkonferansen i april. Han mener større brannvesen er medisinen for å rette opp avvikene. – Dette er alvorlig, fastslo han, og påpekte at flest avvik er funnet i små brannvesen. – Alle kan ikke drive med alt. Noen oppgaver trenger lokal tilknytning, andre krever kompetanse, mannskap og utstyr som ikke kan ivaretas lokalt. – Ingen sammenheng Leder av Norsk Brannmannsforum, Bjørn Rønning, er overhodet ikke enig. – Når det avdekkes så mange regelverksbrudd, så betyr det at DSB ikke har evnet å fange opp avvik tidligere. Jeg har ikke noen tro på at de ville klart det med større brannvesen. Det betinger at de faktisk gjør noe med avvikene som avdekkes, påpeker Rønning. I likhet med Fagforbundet ser Rønning behov for større enheter, men advarer mot stivbente oppdelinger. – Blir det for stort, kan det bli uhåndter bart. Det må også tas hensyn til lokale, geografiske forhold, understreker han. Vil ha små brannvesen Det har kommet inn 171 høringsuttalelser siden januar. De fleste mindre kommuner tar til orde for modellen med nedre grense på 20.000 innbyggere. Regionale aktører støtter nye brannvesen etter fylkesgrenser. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS colourbox.com 295 brannvesen i Norge 28 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM