Betegnelsen Gasellebedrift gis til selskaper som har spesielt ryddig økonomi, jevn vekst i omsetningen og trygge arbeidsplasser. Utnevnelsen henger høyt. I Norge skjer kåringen i regi av Dagens Næringsliv, og knappe fem prosent av aksjeselskap med omsetning over en million kroner, får smykke seg med betegnelsen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Frisørene ved Balanzera i Oslo har all grunn til å være stolte. Salongen er utnevnt til Gasellebedrift. Det beviser at et sunt miljø og ryddige arbeidsforhold lar seg kombinere med solid lønnsomhet. lønnsomGrønn ogBetegnelsen Gasellebedrift gis til selskaper som har spesielt ryddig økonomi, jevn vekst i omsetningen og trygge arbeidsplasser. Utnevnelsen henger høyt. I Norge skjer kåringen i regi av Dagens Næringsliv, og knappe fem prosent av aksjeselskap med omsetning over en million kroner, får smykke seg med betegnelsen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Frisørene ved Balanzera i Oslo har all grunn til å være stolte. Salongen er utnevnt til Gasellebedrift. Det beviser at et sunt miljø og ryddige arbeidsforhold lar seg kombinere med solid lønnsomhet. lønnsomGrønn og Risiko og helseplager • Halvparten i frisørundersøkelsen 2013 svarer at de har jobbrelaterte helse plager. • 30 prosent av frisørene slutter i jobben i løpet av de første fem åra. • Frisører eksponeres for en rekke kjemikalier som andre yrkesgrupper ikke får lov til å være i kontakt med uten beskyttelse. Grønt var riktig Balanzera er både Grønn frisør og kvalitetssalong fra før. Det betyr at de satser på økologiske produkter, et sunt arbeidsmiljø, ryddige arbeidsforhold og tariffavtaler. Nå er de altså også kåret til en av landets mest økonomisk vellykkede bedrifter. – Dette viser tydelig at det er fullt mulig å drive ryddig i frisørbransjen og samtidig ha lønnsom drift, bemerker Katja Kålheim i Frisørenes fagforening, som er Fagforbundets kontakt i prosjektet Kvalitetssalong. – Å utvikle gode lønnsmodeller og ha lokale forhandlinger, er noe vår bransje trenger sårt. Vi er stolte av bedrifter som Balanzera, som tenker nytt og følger arbeidslivets spilleregler gjelder i også vårt fagområde, sier Kålheim. Ble mer miljøvennlig Balanzera var blant de første i landet som ble Grønn frisør. Salonger som er med i prosjektet Grønn frisør, bytter ut de skadelige og allergiframkallende kjemikaliene som preger hverdagen i tradisjonelle salonger, med mer miljøvennlige produkter. For et par år siden ble Balanzera sertifisert som kvalitetssalong av Fagforbundet. Til det kreves tariffavtale, at salongen oppfyller kravene som lærlingbedrift, har kvalitetsutvikling i samarbeid med ansatte og kan sertifiseres som Miljøfyrtårn. Per i dag har 15 salonger i Norge status som Grønn frisør, mens fem salonger er sertifisert som kvalitetssalong. Merker motstand – Grønne produkter og økologisk drift møter ofte mot- stand i frisørnæringen, forteller daglig leder i Balanzera, Trude Lundevall. Hun mener det skyldes mangel på kunnskap, både om farene ved tradisjonelle kjemikalier og om alternativene som fins. – På skolen lærer frisørene lite eller ingenting om kjemikaliene som er i bruk. Mange tror fortsatt at det kan da ikke være så farlig, forteller hun. Det står i sterk kontrast til HMS-rapporter fra bransjen; 30 prosent må slutte i løpet av de første fem åra. En tredel av disse på grunn av eksem og astma. Halvparten av frisørene opplyser i en undersøkelse at de sliter med arbeidsrelaterte plager. Lundevall fikk selv allergi i starten av yrkeskarrieren, og beskjed om å finne seg et annet yrke. – Isteden reiste jeg til Danmark og tok jobb i en økolo30 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM