SOLID APPARAT: – Vi har egen smittevernsavdeling med spesialister vi kan kontakte, forteller teamleder ved St. Olavs hospital i Trondheim, Mette Sætervold. med seg resistente sykehusbakterier ut i samfunnet, og de kan dra med seg smitte utenfra til pasientene, påpeker hun. – Går på en smell Hanssen ser en ekstra stor utfordring i de kommunene som har satt renhold ut på anbud til rime skal påse at ingen ansatte utsettes for smitte som kan ramme dem selv eller som de kan spre ut i samfunnet. – Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre risikovurderinger og sørge for at renholderen har informasjon, kompetanse og nødvendig opplæring for å beskytte seg. Dette er viktig for alle yrkesgrupper som berøres av samhandlingsreformen, spesielt renholdere, men er også ligste private tilbyder. – Flere kan komme til å gå på en smell. Én ting er å tilføre egen stab kompetanse. Noe helt annet er å sikre at et eksternt firma har den samme kompetansen og følger de samme påkrevde rutinene. Det vil koste når kommuner med konkurranseutsatt renhold skal få til dette på en trygg måte. Jeg tror mange vil oppleve hvor verdifullt det er med fleksibiliteten ved å ha egen stab, mener hun. – Hvis ikke kompetanse og rutiner er på plass, blir det jo reell fare for at resistente sykehusbakterier dras med renholderen fra pleiested til skoler, barnehager og private hjem, i tillegg til smitterisikoen den ansatte utsettes for, påpeker Inger Hanssen. Må gjøre risikovurderinger – Arbeidsgiver har ansvaret! Det mener lege Tone Eriksen i Arbeidstilsynet som er tindrende klar på at arbeidsgiver Tone Eriksen, lege i Arbeidstilsynet. Foto: Ola Tømmerås aktuelt for eksempelvis frisører som utfører oppdrag på omsorgssentret, sier hun. – Der tjenesten er satt ut på anbud til private selskaper, ligger fortsatt plikten til å gjøre risikovurderinger og legge til rette for smittevern hos kommunen. Privatrettslige forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er mellom selskapet og arbeidstaker, påpeker hun. Kan bli veldig bra Eriksen er opptatt av at det ikke overdramatiseres når kommunene må tenke smittevern og sykehusrenhold. – Gjøres dette riktig, kan det bli veldig bra. Det er ikke noe poeng å bli kjemperedd for alt. Det er fullt mulig å beskytte både seg selv, pasienten og samfunnet rundt dersom de ansatte får riktig opplæring og gode rutiner, påpeker hun. 34 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM