Arbeidstilsynet er i gang med et prosjekt som ser på samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, der blant annet smittevernsarbeidet i kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen blir kontrollert. Foreløpig fins ingen samlede resultater fra tilsynene. Eksperter i samme hus På St. Olavs hospital i Trondheim er smittevern en del av hverdagen. Sykehuset er MidtNorges regionale kompetansesenter for smittevern, og yter sakkyndig hjelp til andre helsein stitusjoner. «Sykehusrenhold er – Vi kan kon takte smittevern et eget fag med helt leger ved enhver spesiell kompetanse tvil, forteller teamansvarlig for på smittevern.» renholdere ved Inger Hanssen sykehuset, Mette Sætervold, som er en av Fagforbundets ressurser på høstens renholderkonferanse. – Å beskytte seg mot smitte dreier seg om å bruke riktig arbeidstøy, ha rutiner for desinfisering, tilleggsbekledning når det er nødvendig, bruke hansker og ha gode rutiner – spesielt for håndhygiene, forteller hun. – Det må satses på renhold – Sats mer på godt renhold framfor å svekke det for å spare penger. Det vil lønne seg. Oppfordringen til norske kommuner kommer fra professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen. Hun er tidligere avdelingsoverlege ved avdeling for sykehushygiene og smittevern ved Ullevål sykehus, og i dag en av landets fremste eksperter på området. Lønnsom satsing Andersen er bekymret over innsparinger i kommunal og statlig sektor som rammer «fotfolket». – Innsparinger går særlig ut over renhold og stillinger for renholdere. Hvis de i stedet satser på renhold, vil utgiftene til behandling av smitte og infeksjoner i både sykehusene og kommunene gå ned, poengterer hun. – Samhandlingsreformen vil belaste kommunene med mer smittsomme mikrober enn tidligere. Derfor trenger de et enda bedre renhold – ikke dårligere, fastslår hun. Beskytt deg Andersen mener renholdere må ha kunnskap om: • Hvilken informasjon som må framskaffes om hver enkelt renholder – at vedkommende ikke kan være eksponert, smittet eller syk av potensielt sykdomsframkallende mikrober i arbeid i helsesektoren. • Hva som kreves av personlig hygiene, inkludert bruk av arbeidstøy, som skal tilhøre institusjonen. • Bruk av personlig smittevernutstyr ved renhold i smitterom. Her trengs god opplæring og trening for ikke å smitte seg selv eller andre. • Hvordan rengjøre smitterom – rom der det ligger pasienter med smitte som isoleres fra andre pasienter – uten å utsette seg selv eller andre for smitte. • Hvordan vaskeutstyret skal desinfiseres og oppbevares fra dag til dag. Det gjelder for generelt renhold, men spesielt ved smitte. • Bruk av desinfeksjonsmidler ved smittevask, og hvordan gjennomføre smittevask eller sluttdesinfeksjon av rom. Fagbladet 5/2014 < 35 fbaargang2014 fbseksjonSAM