Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt På kulturhuset i Harstad har teknikerne faste turnusordninger, og det planlegges timelister og vakter ut fra informasjon om arrangementene på forhånd. De opererer med arbeidsdager med maks titimers vakter, der alt over dette blir regnet som overtid. Avtalen bidrar også til at arbeidsgiver oppfordrer eksterne aktører til å holde seg innenfor avtalte tidsrammer. Det er selvfølgelig ikke alltid mulig, men både nyttig og verdt å strebe etter. På Harstad Kulturhus AS var det den tillitsvalgte i samarbeid med § 10-3 Arbeidsplan «Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne, » heter det i arbeidsmiljøloven. Fagforbundets lokalkontor som utarbeidet gode turnusplaner for teknikerne på kulturhuset. Planene ble utarbeidet og tilpasset bruk på kulturhuset etter modell fra turnusplaner i helsevesenet, samt gjeldende lovverk og bestemmelser om arbeidstid og hviletid. De har også arbeidet for at de ansatte i kiosken og på kinoen på kulturhuset har samme ordninger. God dialog med både Fagforbundet lokalt og med ledelsen på kulturhuset har ført til gode løsninger for teknikerne i Harstad. Det er viktig å ha god kunnskap om rettigheter og regler i arbeidslivet. Tillitsvalgte får opplæring i å håndtere situasjoner på arbeidsplassen der arbeidslivets regler blir brutt, og tillitsvalgte er den første som må kontaktes i en vanskelig situasjon. Er det ingen tillitsvalgt på arbeidsplassen, må det velges en. Arbeidsgiver plikter å arbeide i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og det er alltid mulig å be om henvisning til arbeidsmiljøloven hvis det er tvil om innholdet i arbeidsavtaler eller arbeidsplaner. Ved behov for informasjon og hjelp kan det lokale fagforbundskontoret kontaktes, som om nødvendig kontakter Fagforbundets kompetansesenter for videre assistanse. Fagbladet 5/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonSAM