SEKSJONSLEDER Kompetanse skal lønne seg I disse tarifftider skal kravet om at kompetanse skal lønne seg materialiseres. Riktig kompetanse har betydning for kvaliteten i tjenester og produksjon. Dette vet vi. Derfor blir det reist krav om økonomisk uttelling for formalkompetanse, og for etter- og videreutdanning. Fagforbundet reiser slike krav fordi vi er opptatt av kvaliteten på tjenestene. Vi reiser slike krav for å verdsette riktig kompetanse. Vi reiser dem for å øke motivasjonen hos våre medlemmer til å ta etter- og videreutdanning. I årets tariffoppgjør for bussbransjeavtalene reiste vi også krav om et økt fagbrevtillegg. Vi ble kanskje ikke overrasket, men vi ble ganske rasende over hvordan kompetanse blir verdsatt i en konkurranseutsatt bransje. Svaret fra arbeidsgiverorganisasjonene var at dette er et svært vanskelig krav fordi det var konkurransevridende. Noen selskaper har nesten ingen med fagbrev, andre har en god del. For noen år siden Våre medlemmers kompe-prøvde vi å få en busstanse skal verdsettes. direktør til å bidra med Kompetansen skal bidra til å holde tilrettelegging og økonoen høy kvalitet på tjenestene. misk støtte til medlemmer som ville ta fagbrev. Det ble avslått, begrunnet med at det bare ville gi dyrere arbeidskraft, og derved fare for å tape framtidige anbud. Fagforbundet skal fortsette å stille tariffkrav for å belønne riktig kompetanse. Våre medlemmers kompetanse skal verdsettes. Kompetansen skal bidra til å holde en høy kvalitet på tjenestene. Vi skal kjempe videre for at tjenestene drives i egenregi, og for å rekommunalisere privatiserte tjenester. Dette er en kamp for kvalitet i tjenestene. Vi skal vinne denne kampen gjennom brede allianser. Hvordan skal vi fremme kvalitet når bussdirektørene ser på kompetanse som en ulempe og en fare for å tape anbud? Jeg vet svaret: Vi må drive kollektivtrafikken i egenregi om vi skal få kvalitet. STEIN GULDBRANDSEN Renovasjonskonferansen i Trondheim Fagforbundet Region Midt og Fagforbundets nettverksgruppe på renovasjon arrangerte Renovasjonskonferansen 2014 i Trondheim 8. og 9. april. Over 60 deltakere var med på konferansen der Bård Jørgensen fra Remiks i Tromsø delte erfaringer rundt anbud og virksomhetsoverdragelse, og Terje Christiansen fra Trondheim fortalte om rekommunalisering. I tillegg tok konferansen opp utdanningsmuligheter, verneombud og helse, miljø og sikkerhet (HMS), GPS-styring, folkehelse og sosial dumping i bransjen. OT Konferanse om smitterenhold 7. til 8. oktober holdes det regional renholdskonferanse i Tønsberg med tema smitterenhold og sykehusrenhold, i tillegg til Insta 800 og ergonomi. 20. og 21. oktober blir det arrangert regional renholdskonferanse om samme tema i Tromsø. Se også reportasje om dette temaet side 32–35 i denne utgaven av Fagbladet. Mer om programmet blir lagt ut på www.fagforbundet.no/sst. OT Vannkonferansen flyttet til september Vannkonferansen som var planlagt i Alta i juni, er flyttet til 8. og 9. september, fortsatt i Alta. På programmet står temaer som rent og sikkert drikkevann, vann som viktigste næringsmiddel og utfordringer i framtiden. Det blir foredragsholdere fra Stami, Mattilsynet og Metro logisk institutt med flere. I tillegg blir det messevandring med flere interessante firmaer i VA-bransjen. Påmeldingsfristen er 1. august. OT Brann og redning trenger medlemmer Faggruppa for brann- og redningspersonell søker to til tre nye medlemmer. De ønsker spesielt deltidspersonell i faggruppa. Ta kontakt med rådgiver jarle.kristoffersen@fagforbundet. no i Seksjon samferdsel og teknisk dersom du har lyst til å delta i faggruppas arbeid. OT Årets brannkonferanse ble avholdt i Stavanger. På planen sto gjennomgang av brannstudien, pensjon og særaldersgrenser og utdanning av personell i brann- og redningsvesen. I tillegg ble det avholdt årsmøte i Norsk brannmannsforum. OT Brannkonferansen i Stavanger Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås 38 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM