ETTER AUDIENSEN: – Jeg kjente igjen Kongen. – Vi spurte Kongen om hvorfor han ikke har krone på hodet. – Han sa at den er litt tung og vond å gå med. – Dessuten er den i en annen by – i Trondheim. – Vi spurte om han har bestemt det med å neie og bukke. – Han sa: Det er ikke jeg som har bestemt det. Det var lenge før bestefaren min. – Saften var veldig god. kOnGen LYTTer: Barna har overlevert sine gullkantede forslag til grunnlov. fbaargang2014 fbseksjonSAM