Prosjekt ordnet arbeidsliv • Det overordnede programmet kalles «Decent Work» (ordnet arbeidsliv) og med prosjekter som handler om «Tripartite dialogue» (trepartssam arbeid). • Prosjektsamarbeidet er finansiert av EØS-midler • Estland, Litauen, Polen Tsjekkia, Ungarn og Romania er med. • Land i det tidligere Øst-Europa har søkt seg inn for å forsterke dialogen mellom politikere, administrative ledere og fagforeningene. Tre av fire voldsepisoder blir oversett. Slik kan vi ikke ha det. Kalle liiVamÄGi Illustrasjonsfoto: colourbox.com Prosjekt ordnet arbeidsliv • Det overordnede programmet kalles «Decent Work» (ordnet arbeidsliv) og med prosjekter som handler om «Tripartite dialogue» (trepartssam arbeid). • Prosjektsamarbeidet er finansiert av EØS-midler • Estland, Litauen, Polen Tsjekkia, Ungarn og Romania er med. • Land i det tidligere Øst-Europa har søkt seg inn for å forsterke dialogen mellom politikere, administrative ledere og fagforeningene. Tre av fire voldsepisoder blir oversett. Slik kan vi ikke ha det. Kalle liiVamÄGi Illustrasjonsfoto: colourbox.com vold og trusler, må vi samarbeide, og vi må ha en felles oppfatning av hvilke utfordringer vi har. Vi må finne ut av hvem som kan gjøre hva, sier han. Samme opplæring er gull verdt Lunner kommune har jobbet med trepartssamarbeid i over ti år, og de er nå med i trepartsprogrammet «Saman om ein betre kommune». Allerede i 2003 gjennomgikk både tillitsvalgte og ledere i kommunen en felles lederopplæring. En felles forståelse av relasjonsledelse og relasjonskompetanse viste seg senere å være gull verdt. Opplæringen gjorde at ledere og tillitsvalgte hadde samme utgangspunkt og mål, nemlig best mulige tjenester for rådende midler, med egne ansatte. I 2007/08 måtte kommunen kutte 16 millioner kroner og greide det gjennom et formelt likeverdig trepartssamarbeid. Da lå det forslag i budsjettet om å konkurranseutsette alt av støttefunksjoner innenfor lønn, regnskap og økonomi. • Fagforbundet og KS har inngått en samarbeidsavtale om å være rolle- modeller for hvordan godt trepartssamarbeid kan foregå. • Aktiv bruk av erfaringer fra arbeid i prosjektene om modellkommuner, kvalitetskommuner og Saman om ein betre kommune. Formidler både erfaringer fra den norske modellen på nasjonalt nivå og trepartssam arbeid som arbeidsmetode for kommunal utvikling. Forutsetningen som de tillitsvalgte stilte for å være med i et forpliktende samarbeid, var at alt som handlet om konkurranseutsetting, måtte legges vekk. Det aksepterte det borgerlige flertallet i kommunestyret, og i to år jobbet de med det som ble kalt Balanse 2010. – Det er den tøffeste tida jeg har hatt som tillitsvalgt, forteller hovedtillitsvalgt i Lunner kommune Hans Ivar Gustavsen. – Jeg fikk utrolig mye kjeft. Jeg fikk kjeft av medlemmer og tillitsvalgte, men mest av alt av Arbeiderpartiet. Det endte med at det ble kuttet 14 millioner, og kun en ansatt ble sagt opp. Hun ble tilsatt igjen etter tre måneder, og det er jeg stolt av, sier Gustavsen. < Fagbladet 5/2014 < 47 fbaargang2014 fbseksjonSAM