GJESTESKRIBENT Jeg har ikke klippet håret, men jeg har fått meg en jobb. Jeg har selvfølgelig jobbet siden tidenes morgen, men om noen måneder går jeg fra å være 100 prosent selvstendig næringsdrivende til å bli 100 prosent fast ansatt. Klipp håret og få deg en jobb For mange er ikke dette så Jeg gjør det jeg gjør fordi jeg gangs intervju, måtte jeg gå noen enestående, men for meg er det en elsker det jeg gjør. Jeg gjør det jeg runder med meg selv. Hva var det aldri så liten revolusjon på gang. Da gjør fordi jeg elsker det jeg gjør. som gjorde at jeg ikke lenger vil jeg startet som frilanser i 2005, etter Gjør du det du gjør fordi du være det jeg selv kaller fri? Hannah nesten to år i utlandet, trodde jeg elsker det du gjør? Eller gjør du det I fjor fikk jeg en 30 prosent stilling Wozene Kvam aldri at det skulle vare i ni år. du gjør fordi noen har fortalt deg innenfor frilanstilværelsen min hvor Artist, skribent og Etter en stund trodde jeg at det at du må, må, må gjøre? jeg fikk tilbud om å være på slam-poet. Medlem skulle vare evig. Mitt frilansliv gikk kontoret med dem jeg skulle jobbe av gruppa Queendom. de første årene fra å være en arena Men så skjedde det noe. Med en for. Det ble en ny tilværelse med < Følg Fagbladets faste hvor jeg lette meg frem, bygget stillingsannonse som ropte søk hyggelige folk, felles lunsjer og flere gjesteskribenter: nettverk, fant min flytende platt-denne jobben! Jeg følte meg som en å drodle ideer med. Jeg ble også form. Jeg dro dit vinden førte meg amatør i jobbsøkermodus. Hva skjerpet av å ha faste dager, faste Mohammed og sa ja til det meste. Etter hvert ble skulle jeg skrive? At jeg er en kul tider å jobbe på de to dagene jeg varOmer frilanslivet en sone hvor jeg fikk dame med stå på-vilje og pågangs-der. Denne opplevelsen fremkalte Journalist og fotograf prøvd ut mitt kunstneriske virke mot? Glad i folk? Ærlig? Omgjen-noen spørsmål som jeg ser at jeg har fra Gaza. på mange vis. Etter hvert med god gelig? Sta? glemt å spørre meg selv om underfortjeneste. veis. Ingeborg Gjærum Miljøverner, student Det frie jobblivet har væt «Jeg skal jobbe som kultur- og Trives jeg med frilanstilfint. Jeg har elsket å ha værelsen nå? Er det verdt og rådgiver i Burson nærmiljøleder innenfor Norges ansvar for min egen det? Har jeg det gøy? Marsteller. hverdag, min egen tid. største næring. Pleie- og om-Og svarene jeg fikk, var at Hans Olav I starten var stresset, jo, jeg trives, men føler meg sorgsnæringen. Hvordan kan Lahlum prestasjonsangsten, alene. Jeg savner kollegaer og Historiker og forfatter, grublingen, pengeproble-det bli grått og kjedelig?» gode samarbeidspartnere. SV-politiker, kommen mene og søvnløse netter Er det verdt det? Ja, men tator og debattant. sekundært. Det å kunne velge selv Jeg valgte å fokusere på erfaringer ikke nå lenger. Jeg vil gjøre noe var og har vært første prioritet. Jeg et interessant frilansliv har gitt meg. annet. Noe som ikke krever at jeg er har kjempet med nebb og klør mot Og da jeg kom til første gangs 100 prosent på ballen hele tiden. dem som hardnakket har påstått at intervju, slo det meg ut fra spørs-Har jeg det gøy? Ja da, masse livet uten fast jobb, uten fast inntekt målsformuleringene at mitt selvsten-moro, men ofte føles det som å rope må være fryktelig slitsomt. Jeg fikk dige liv sett utenfra kunne oppleves til en vegg. Uten å få svar. stadig høre fra fast ansatte at de som veldig spennende og morsomt aldri i livet kunne ha levd et slikt liv. hele tiden. Hvorfor i all verden vil Dermed var jeg ikke vanskelig å Er det ikke vanskelig økonomisk? jeg inn i en jobb hvor rammeverket be da jobben ble min. Og myten om Hvordan klarer du deg? Kan du er satt. Er jeg klar for den kjedelige det kjedelige A4-livet skal knuses. leve av å formidle? Av kunsten? Og og grå hverdagen? Med faste Jeg skal jobbe som kultur- og jeg ble irritert. Så irritert at jeg skrev arbeidstider og mange ansatte å nærmiljøleder innenfor Norges dikt om det. Det starter slik: forholde seg til. Da jeg kom til andre største næring. Pleie- og omsorgs 52 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM