De ansatte og tillitsvalgte i Tjøme tok jobben med å overbevise lokalepolitikerne om at ny kommunal barnehage var en bedre løsning enn en privat. Og de ble hørt. Tekst og foto: Per Flakstad Politikerne ble overbevis sst tt I I mai vedtok kommunestyret i Tjøme å bygge en ny kommunal barnehage, bare Frps fire representanter stemte imot. – Dette er en seier for de ansatte i Tjømebarnehagene. De tok tidlig kontakt for å høre hvordan de kunne påvirke beslutningsprosessen slik at den nye barnehagen skulle bli kommunal, forteller rådgiver Inger Holøs ved Fagforbundets kompetansesenter i Skien. – Hjelpen fra kompetansesenteret betydde svært mye, mener hovedtillitsvalgt May Elisabeth Røseth Hanssen. – Når vi bruker organisasjonen og all den kompetansen som fins der, og jobber etter de linjene forbundet har ment at vi skal jobbe, så gir det resultater, sier hun. Privat ideologi Tjøme har to barnehager, Tjøme barnehage i sentrum og Pyttberget som er delt på to hus i Lindhøy-området. Kommunen har lenge ønsket å samle barnehagen på Lindhøy i ett nytt og funksjonelt lokale. – Alle har vært enige om at en ny barnehage burde bygges i tilknytning til skolen i Lindhøy-området, slik at vi får et samlet oppvekstsenter, forteller plasstillitsvalgt Mette Stag ved Pyttberget barnehage. I fjor sommer vedtok kommunestyret at det skulle utredes en ny sammenslått barnehage, med en privat utbygger og driver. I samme vedtak heter det at en virksomhetsoverdragelse av dagens ansatte forutsettes gjennomført uten at deres lønns- og pensjonsytelser påvirkes negativt. – Dette er en kommune med borgerlig styre, og det ligger jo i ideologien til det politiske flertallet at en ny barnehage skulle drives av private, sier May Elisabeth Røseth Hanssen. Blant annet hadde ei arbeidsgruppe, der ingen av de tillitsvalgte var med, invitert den private aktøren Trygge Barnehager til et møte. – Vi protesterte mot at ingen representanter fra de ansattes organisasjoner hadde plass i arbeidsgruppa, og da ble vi invitert med, forteller Røseth Hanssen. Klare roller Hun tok tidlig kontakt med Inger Holøs ved kompetansesenteret og ba om hjelp og støtte. – Det første jeg spurte om, var om de var villig til å ta kampen og stå løpet ut. Det var de, og dermed la vi en plan for hvordan de ansatte og engasjerte foreldre skulle nå fram med argumentene sine, sier Holøs. Alle var enige om at det var viktig å skille rollene som barnehageansatt og som engasjert tilhenger av en kommunal barnehage. – Jeg er overbevist om at vi hadde skadet saken og motarbeidet vår egen argumentasjon hvis vi hadde begynt å blande rollene, mener Mette Stag. Som plasstillitsvalgt i Pyttberget skulle hun sørge for et godt tilbud til barn og foreldre, samtidig som hun jobbet sammen med andre lokale tillitsvalgte for en ny kommunal barnehage. – Tilbakemeldingene fra foreldre og lokalpolitikere er at de ansatte har klart å skille rollene på en god måte, sier hovedtillitsvalgt May Elisabeth Røseth Hanssen. Ble HØrt: Inger Holøs, Mette stag og May elisabeth røseth Hanssen – med barnebarnet aurora på fanget – ble hørt da de argumenterte for kommunal barnehage på tjøme. 8 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL