Tatt på alvor De ansatte og tillitsvalgte har arbeidet på flere plan for å spre kunnskap om privat kontra kommunal barnehagedrift. De har argumentert opp til kommunalsjefog rådmannsnivå, mens plasstillitsvalgte også har snakket for kommunal løsning med foreldre og lokalpolitikere i samarbeidsutvalget for oppvekst. – Der opplevde vi en erfaren høyrepolitiker som tok oss på alvor og «Dette er en seier lyttet til det vi fortalte. Vi satte stor pris for de ansatte på at han hadde forstått budskapet og gikk inn for en kommunal barnehage, i barnehagene forteller Mette Stag. på Tjøme.» Åpent møte I tillegg til å arbeide politisk, arrangerte Fagforbundet og Utdanningsforbundet et åpent møte der rådgiver Linn Herning fra For Velferdsstaten fortalte om hvordan private aktører bygger opp overskudd gjennom selskapsdannelser som kjøper tjenester fra hverandre. Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag ga innsikt i kommunens utgifter ved å virksomhetsoverdra ansatte til et privat selskap, men samtidig ha ansvaret for at de beholder pensjonsbetingelsene. – Innlederne var flinke til å gi grundig informasjon uten å gå til angrep på private barnehager eller kommunen som ønsket å utrede privat drift, sier Røseth Hanssen og Stag. Kommunal styring Også politikere ble bevisste på problemstillinger rundt finansiering, ansvar og styringsmuligheter. – Kommunen har ansvar for full barnehagedekning og for tilbudet til barn med spesielle behov. Våre politikere skjønte derfor at det også kan være lurt å ha styring med driften, sier Røseth Hanssen og Stag. Da saken ble presentert for formannskapet og kommunestyret, var det også tydelig at argumentasjonen fra foreldre, ansatte og tillitsvalgte hadde nådd fram. Frp fremmet et utsettelsesforslag for å utrede alternativ og privat drift, men det fikk bare deres egne fire stemmer. Resten av politikerne stemte for en kommunal barnehage. – Vi var mange som sto sammen og påvirket beslutningen fra ulike sider, og det ga resultater, sier Inger Holøs, Mette Stag og May Elisabeth Røseth Hanssen. Fagbladet 6-7/2014 < 9 fbaargang2014 fbseksjonHEL