gammel og ny ordning, vil de gå ut med informasjon til de ansatte og se på løsninger, – Er setningen «Det er med andre ord ingen tariffer eller annet som endrer seg med dette» en garanti for at Dina beholder dagens AFP-rettigheter? – Setningen er i sin kontekst ikke ment som noen garanti slik du spør. Vi søker alltid gode løsninger, og vil strekke oss for å få det til. Vår motivasjon for endring er ikke dårligere vilkår for noen. Skulle så skje, vil vi gå i dialog med den det gjelder og se hvilke individuelle løsninger som kan etableres, sier Herbjørnssønn. Enten Norlandia eller Dina taper Pensjonsrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet er svært overrasket over at Norlandia ikke har satt seg EN AV 28 ANSATTE: Dina Helene Stefanussen (62) har jobbet 26 år i barnehage. Med et pennestrøk har Norlandia fjernet hennes mulighet til avtalefestet pensjon. grundigere inn i regler, og konsekvensene for de ansatte. Den nye AFP-avtalen innebærer at Norlandia må dekke kostnadene for avtalefestet pensjon for de ansatte over 55 år. Hvis de hadde beholdt den gamle, hadde de fortsatt å være en del av AFP-spleiselaget i PBL. – Dina er en av de store taperne. Hadde hun visst konsekvensene, kunne hun søkt en ny jobb som tilbyr AFP for dem over 55 år, for eksempel i kommunen eller i en annen PBL-barnehage. Da hadde hun beholdt muligheten til å gå av før hun blir 67 år uten å tape 200.000 kroner i året. Nå er hun fratatt alle muligheter, og dette må arbeidsgiver rydde opp i, sier Fuglevaag. – Slik de nye reglene er, må Norlandia finne individuelle løsninger som vil koste nærmere 20 millioner for de 28 ansatte, sier Fagforbundets pensjonsekspert. Dette bør du vite om aFphvis du er 55+ Pensjonsrettighetene du har opparbeidet blir endret i samme øyeblikk din arbeidsplass privatiseres eller arbeidsgiver velger en ny arbeidsgiverorganisasjon. Norlandia-barnehagene har gått fra avtalen med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Spekter. • Du går fra ytelsesbasert til innskuddspensjon, dvs. at risikoen flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker. • Hvis du ikke fyller kravet om at du har jobbet sju av de siste ni årene i en privat AFP-ordning, mister du hele AFP-pensjonen. Det rammer alle arbeids takere som er 55 år eller mer. • Særaldersgrensene på 65 år, som blant annet hjelpepleiere, hjemmehjelpere og renholdere har, blir borte. Skal synliggjøre ditt pensjonstap I vårens tariffoppgjør avtalte Fagforbundet og KS at kommunene skal kartlegge konsekvenser for ansattes AFP- og pensjonsvilkår før de legger tjenester ut på anbud. Disse reglene gjelder ikke for private virksomheter som hopper fra en tariffavtale til en annen. Fagbladet 6-7/2014 < 19 fbaargang2014 fbseksjonHEL