K Mens du venter på ambulansen Norsk Luftambulanse skapte 80 livreddere blant ansatte på skoler, SFO, aldershjem, sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Finnmark. Alle har jobber der risikoen er stor for at de må redde liv mens ambulansen er på vei. Side 30 K Kartlegger kompetansebehov Sykehuset Østfold har tatt i bruk sitt elektroniske rapporteringssystem for å kartlegge kompetansen på huset. Ledelsen og ansatte får oversikt over hva som kreves av kunnskap – og hva som mangler. Side 36 K Enkle grep for å få sekstimersdag FOKUS: Hvis flere dagarbeidere går over til to skift – for eksempel ei uke fra klokka 6 til 12 og uka etter fra 12 til 18 – vil det gi så stor produktivitetsøkning at det alene kan finansiere kortere arbeidstid, skriver Ole Roger Berg. Side 40 «Myndighetene må ta en kritisk gjennomgang av oppdragstaker- ordningen i barnevernet.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Trenger ikke annonsere Tiltaksbedriften Ilas er populær i nabolaget. Her selger de unna sykler og datamaskiner til populære priser. Side 32 Foto: Erik M. Sundt Fagbladet 6-7/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonHEL