Fagbladet 6-7/2014 < 31 HJELPE Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan den skadde bli i stand til å puste godt nok igjen. Legg varme tepper eller klær over den skadde for å hindre nedkjøling – også om sommeren. VARSLE Ring medisinsk nødtelefon 113. SIKRE Sikre ulykkesstedet ved å sette ut varseltrekant og plassere egen bil med varselblink i god avstand. Dette er det viktigste du kan gjøre ved for eksempel trafi kkulykker mens du venter på profesjonell hjelp: K Legg hendene dine oppå hverandre midt på brystkassen. K Trykk rett ned med strake armer. Brystbeinet skal komprimeres 5–6 cm hver gang. K Komprimer 30 ganger. Frekvensen skal være 100 kompresjoner per minutt. kompri- Hjerte- og lungeredning 30:2 K Ventiler ved å blåse munn til munn to ganger. Hver innblåsning skal ta omtrent ett sekund. Kontroller at brystkassen løfter seg. K Gi en ny serie med kompresjoner. K Fortsett til hjelpemannskaper kommer. TRYGGERE: Hjelpepleier Ellen Birkely Lillemo i Lakselv (t.v.) gir livreddende hjelp sammen med barnevernspedagog Iris Svaleng fra Alta. Instruktør Kjell Kr. Kristiansen med Kate Nikolaisen fra Honningsvåg i bakgrunnen. fbaargang2014 fbseksjonHEL