Kompetanseverktøyet for Sykehuset Østfold • Gir en god oversikt over medarbeidernes kompetanse. • Gir rapporter på hva medarbeiderne har av kompetanse og hva de trenger. • Varsler når kompetanse krever oppdatering. • Er driftsrelatert, og kan brukes i den daglige ressursstyringen. Nytteverdi for ledere • Medarbeidersamtaler. • Plan for kompetanseutvikling. • Felles fagdager. • Oppgaveglidning. • Innspill til fellesprosedyrer i foretaket. Nytteverdi for ansatte • De vet hvilken kompetanse det forventes at de har. • Kompetansen din registreres, og du får god oversikt over den. • Sikkerhet for at du ikke settes til å gjøre oppgaver du ikke har kompetanse til. • Kan få betydning i lokale lønnsforhandlinger. TRE PÅ TOPPHelga Bognø, leder for faggruppe personal i Fagforbundet har følgende tips for at kompetanseplanlegging skal bidra til verdiskapning på arbeidsplassen: Definer klare mål for hva du vil oppnå, og analyser sammenhengen mellommåloppnåelse og kompetanse. Analyser og forvalt kompetansenframfor å kartlegge den. Legg til rette for at medarbeiderne fårbrukt kompetansen sin best mulig. Følelse av mestring og god arbeidskultur er nødvendig for verdiskapning. Kompetanseverktøyet for Sykehuset Østfold • Gir en god oversikt over medarbeidernes kompetanse. • Gir rapporter på hva medarbeiderne har av kompetanse og hva de trenger. • Varsler når kompetanse krever oppdatering. • Er driftsrelatert, og kan brukes i den daglige ressursstyringen. Nytteverdi for ledere • Medarbeidersamtaler. • Plan for kompetanseutvikling. • Felles fagdager. • Oppgaveglidning. • Innspill til fellesprosedyrer i foretaket. Nytteverdi for ansatte • De vet hvilken kompetanse det forventes at de har. • Kompetansen din registreres, og du får god oversikt over den. • Sikkerhet for at du ikke settes til å gjøre oppgaver du ikke har kompetanse til. • Kan få betydning i lokale lønnsforhandlinger. TRE PÅ TOPPHelga Bognø, leder for faggruppe personal i Fagforbundet har følgende tips for at kompetanseplanlegging skal bidra til verdiskapning på arbeidsplassen: Definer klare mål for hva du vil oppnå, og analyser sammenhengen mellommåloppnåelse og kompetanse. Analyser og forvalt kompetansenframfor å kartlegge den. Legg til rette for at medarbeiderne fårbrukt kompetansen sin best mulig. Følelse av mestring og god arbeidskultur er nødvendig for verdiskapning. På oppslagstavla på kompetanseavdelingen står følgende utsagn: «Hva om vi investerer i å videreutdanne våre ansatte og de forlater oss?» spør økonomisjefen. «Hva om vi ikke gjør det, og de blir her?» repliserer administrerende direktør. – Jo lavere utdanning du har, jo mindre etterspør du av videreutdanning, mener Jakobsen. Han har tro på at kompetansekartleggingen kan bidra til å stimulere til ytterligere kompetanse. Dessuten håper han å kunne bruke det nye systemet i lokale lønnsforhandlinger. – Ved å ha all kompetansen samlet i en database, blir det lettere å bruke dette i lønnsforhandlinger, sier tillitsvalgt Rune Jacobsen. Meisingset understreker at kompetanseutviklingens mål først og fremst er å sikre at pasientene får kvalitativ god behandling. – Dette er styrende for bruk av kompetansemidlene, mer enn den enkelte medarbeiders ønsker, sier hun. Verdt pengene Prosjektet har kostet omtrent ett årsverk – i en prosjektstilling. – Det er absolutt verdt prisen, mener Meisingset, mens hun stolt legger til at Sykehuset Østfold er nominert til HR Norges kompetansepris. MoBiLiserer: – den beste investe ringa du kan gjøre, er i etterog videreutdanning, sier foretakstillitsvalgt rune Jakobsen. Han tror kompetansekartlegging kan stimulere til videre utdanning. 38 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL