TA EN FAGSKOLEUTDANNING HOS NKS NETTSTUDIER TA EN FAGSKOLEUTDANNING HOS NKS NETTSTUDIER NKS Nettstudier tilbyr helsefagarbeidere, hjelpe pleiere og omsorgsarbeidere følgende fagskole utdanninger høsten 2014: • Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 fagskolepoeng) • Helse, aldring og aktiv omsorg (60 fagskolepoeng) • Rehabilitering (60 fagskolepoeng) I en del fylker tilbys fagskoleutdanningene gratis. Det vil si at fylkeskommunene betaler for studieplassen din, du betaler kun for pensum selv. Gå inn på vår hjemmeside nks.no/helse for å lese mer om utdanningene og for å se om ditt fylke tilbyr gratis plasser. For mer informasjon: nks.no/helse | Epost: info@nks.no | Telefon: 22 59 61 00 Planlegger du å bli helsefagarbeider? Da kan du ta den teoretiske delen av utdanningen din hos NKS Nettstudier. Gå inn på nks.no/helsefag arbeider for å lese mer om helsefagarbeider utdanning. Verdighetskonferansen 2014 Hva er en verdig alderdom? Muligheter – ansvar – praksis SOLSTRAND HOTEL & BAD ONSDAG 19. – TORSDAG 20. NOVEMBER 2014 Vi inviterer til aktuelle forelesninger, tverrfaglige diskusjoner og møter mellom beslutningstakere og ansatte innen fremtidens eldreomsorg. Program og påmelding: www.fagforbundet.no/verdighetskonferansen Fagbladet 6-7/2014 < 39 fbaargang2014 fbseksjonHEL