Fagbladet 6-7/2014 < 43 FRIHET, LIKHET OG DEKNING www.lofavor.no – MOBILT BREDBÅND TIL BY OG BYGD! Alle snakker om dekning, men hva betyr det egentlig for deg? De fl este teleoperatørene har bred befolkningsdekning, men det hjelper fi nt lite hvis du befi nner deg utenfor der folk fl est bor. Derfor satser ice.net heller på arealdekning og bygger nett både i byene og distriktene. På den måten kan alle bruke mobilt bredbånd både der de ferdes og der de bor. Ved bruk av 450-frekvensen som ingen andre operatører har kan vi gi deg dekning også på hytta, i bilen, i båten og ute i naturen. Benytt deg av dine medlemfordeler nå ved å ringe 08245 eller bestill på ice.no/lofavor som medlem av et LO-forbund! 1077,- SPAR 75% av landområdet! 2006_42207_Fagbladet_ICE_Arealdekning_200x116.indd 1 02.06.14 11:48 Reiseforsikring 100% ferie - Null bekymring Som medlem av et LO-forbund er du en av 900.000 grunner til at vi kantilby deg en helt unik reiseforsikring med SpareBank 1 For pristilbud send «REISE» til 2229 eller kontakt din nærmeste SpareBank 1-bank Forsikringen gjelder hele året og i hele verden • Avbestillingsforsikring er inkludert • • Garantert hjelp og svar hele døgnet over alt • Hele husstanden er forsikret - barn inntil 20 år reise-forsikring.indd 1 30/04/14 14:43 fbaargang2014 fbseksjonHEL