GJESTESKRIBENT Hazem Hassan forsøker å gjøre noe med strømkrisene i Gaza. Han er i ferd med å skape seg et rykte som lysbringer. Mohamed Omer Journalist og fotograf fra Gaza. < Følg Fagbladets faste gjesteskribenter. Hannah Wozene Kvam Artist, skribent og slam-poet. Medlem av gruppa Queendom. Ingeborg Gjærum Miljøverner, student og rådgiver i Burson- Marsteller. Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter, SV-politiker, kommentator og debattant. Selvlært tekniker i et åpent fengsel Som tenåring jobbet han som rehvordan teknologien fungerte, defredagen kommer en eldre kvinne parasjonstekniker, og hjalp naboene monterte han et kinesiskprodusert og sønnen hennes fra flyktningleiren i Gaza med å fikse ting og tang som UPS-system og satte det sammen Al Maghazi, og Hassan går motvillig hadde gått i stykker. Nå jobber han igjen. Neste trinn var å bruke kunnmed på å åpne butikken. til alle døgnets tider for at folk skal skapen til å bygge et system selv, og – Jeg sa til ham at jeg trengte litt ha strøm. i dag har 33-åringen kunder både hvile, men moren hans var på grå- Da Israel i 2006 bombet Gazas dag og natt. ten, forklarer han. eneste kraftverk, ble kystenkla-Han har en liten butikk der han Barnebarna til den eldre kvinnen ven – et område på størrelse med produserer og selger Gazas første er avhengig av et elektrisk apparat Manhattan – stående uten påliteUPS- system, som gir lys i åtte–ni for å kunne puste, men uten strøm lig strømkilde for oppvarming om timer når batteriet er fulladet. Etvirker den ikke. Slike fortvilte henvinteren, avkjøling om sommeren, terspørselen er svært stor, og det vendelser er daglig kost for Hassan. lys, elektronikk og matlaging. Siden dannes raskt kø utenfor butikken. – Ingen har råd til å kjøpe israelsk da har innbyggerne måttet leve som Hassan monterer på spreng mens brennstoff til 160 kroner per dag, på 1800-tallet, med stearinlys og han snakker i en gammel Nokiaforklarer Hassan. propanlamper som eneste lyskilde. telefon. FNs kontor for koordinering av – Ja, det er bare å komme innom Inntil nylig fikk innbyggerne i Gaza humanitær innsats anslår at Gazas klokka to, forsikrer han. strøm fra dynamoer. Før statskuppet haltende kraftverk kan levere 60 Flere kunder kikker seg rundt i Egypt kostet brennstoff derfra fem megawatt strøm per dag. Dette i butikken mens de venter på tur. kroner literen. Det er nå imidlertid utgjør bare 13–17 prosent av det som trengs for å dekke behovene til 1,7 millioner innbyggere, og byen Flertallet av befolkningen i Gaza håper at blir derfor tidvis mørklagt i opptil 12 timer i døgnet. Mangelen på strøm går også ut forsoningen mellom Fatah og Hamas, og danningen av en ny nasjonal enhetsregjeover tjenester de fleste av oss tar for gitt – for eksempel helseomsorg, ring, vil løse strømproblemene. rent vann, kloakkbehandling og avfallshåndtering. – Like mye som vi trenger leger, slutt på brennstoffimporten, og det trenger vi sånne som ham, som kan sterkt skattlagte israelske brennstof- Hassan har utviklet en avbruddsfri lyse opp hjemmene våre når verden fet koster mer enn dobbelt så mye. strømforsyningsenhet (UPS) med svikter oss, forklarer en kunde. Ettersom flertallet av innbyggerne batteridrevet svinghjul som kan i Gaza er arbeidsløse, og mange generere nødstrøm når strømnettet Etter fredagsbønnen liker Hasfamilier må overleve på mellom ti og svikter. Den installerte UPS-enheten san å være sammen med familien. tretti kroner dagen, er mulighetene sørger for enkel hjemmebelysning. Kundene strømmer imidlertid på, så begrenset. Flere familier må skaffe Hassan er selvlært. Nysgjerrig på det blir ofte lite tid til hvile. Denne seg varme, lys og varmtvann på 58 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL